KIRUNA 2014-03-27 Gruvan den 27 mars 2014 i Kiruna d‰r LKAB pÂbˆrjat brytningen p en ny huvudniv p 1 365 meter, i v‰rldens stˆrsta underjordsgruva fˆr j‰rnmalm. Foto: Per Larsson / TT / kod 11390

Foto: Per Larsson/TT

Arbetsmiljöverket inleder inspektioner av Sveriges tunga industrier. Under tre år ska 1000 företag besökas.

Det handlar om kemi- och processintensiva företag, som hanterar stora mängder explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen där det finns risk att allvarliga kemikalieolyckor drabbar personalen.

I år kommer cirka 400 inspektioner att genomföras i hela landet.

Bland annat inom tillverkning av bränsle och kemiska produkter, stål- och papperstillverkning, raffinaderier, gruv- och sprängverksamhet, läkemedelsindustri samt företag som hanterar gas och gasol.

Inspektionerna pågår i sammanlagt tre år och cirka 1000 företag kommer att ha fått besök när projektet avslutas.

– Målet är att se till att arbetsgivarna jobbar systematiskt med arbetsmiljön så att ohälsa, olycksfall och allvarliga kemikalieolyckor förebyggs, säger Sabiha Hajdarevic, projektledare vid Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.