Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Whiskey Trio i regn och dis i hamnen i Varberg. Det Panamaflaggade fartyg som ertappats med undermålig säkerhetskultur kan komma att bli kvar länge i hamnen i Varberg. Foto: Johan Nilsson / TT

Whiskey Trio i regn och dis i hamnen i Varberg. Foto: Johan Nilsson / TT

Nya dokument visar att skandalfartyget Whiskey Trio har raketer, ammunition och krut i lasten. Men det är oklart vart fartyget är på väg. Ägaren säger att det ska till Montenegro, medan det tidigare okända bolag som chartrat båten uppger för Arbetet Global att slutdestinationen är en helt annan och hemlig hamn.

En anteckning i fartygsregistret som Arbetet Global fått från Kustbevakningen ger information om lasten på Whiskey Trio. Foto: Skärmdump

En anteckning i fartygsregistret som Arbetet Global fått från Kustbevakningen ger information om lasten på Whiskey Trio. Foto: Skärmdump

Arbetet Global har fått tillgång till en arbetsanteckning från Kustbevakningen som klargör att det Panama-flaggade fartyget Whiskey Trio har ”13 containrar innehållande krut, ammunition och raketer på väg till Montenegro” i lasten.

I förra veckan belades Whiskey Trio med nyttjandeförbud av Transportstyrelsen, sedan det avslöjats allvarliga brister i säkerheten och arbetsmiljön ombord.

Lastlistan sekretessbelades dock snabbt av Tullverket, och den turkiske fartygsägaren har inte velat säga mer än att det rör sig om explosivt material och ”sprängmedel”. Spekulationerna om vad  som finns i lasten har därför varit omfattande – även i besättningen.

– Vad jag fått berättat för mig av besättningen är att de varit i en militärhamn i England, och att de sedan lastade på tre ytterligare containrar i Varberg med ”explosivt material klass 1.” Slutdestinationen sägs vara ett land i ”arabvärlden”, säger Transportarbetareförbundets ITF-inspektör Göran Larsson.

LÄS MER: INTERVJU med skräckskeppets ägare: ”Facket överdriver”

Fartygsägaren Burcin Tunc uppgav i förra veckan att fartyget ska hämta upp mer gods i Tyskland, Frankrike och Belgien, för att slutligen lasta av allt i en hamn i Montenegro.

Men på måndagen svarar det bolag som chartrat Whiskey Trio, det tyska Bow Shipping, att slutdestinationen inte är Montenegro, utan en helt annan.

”Slutdestinationen för M/V Whiskey [Whiskey Trio] är inte Montenegro”, skriver bolaget i ett mejl, efter att bokningsansvarige Christian Halberg på Bow Shipping bekräftat för Arbetet Global att det är bolaget som chartrat fartyget.

På bolagets hemsida möts besökaren av bilder på vapenammunition och lastfartyg i solnedgången. ”Transport av försvarsmateriel … Vi fraktar inom 24 timmar – till vilken destination som helst”, står det att läsa på hemsidan.

Det dansk-tyska bolaget Bow Shippings hemsida. Foto: Skärmdump

Det tyska bolaget Bow Shippings hemsida. Foto: Skärmdump

I Varbergs hamn finns dock inte ett spår av det bolaget – på alla officiella dokument står det svenska fraktbolaget Magnusson Shipping listat som Whiskey Trios agent.

Arbetet Global har försökt nå Bow Shippings vd Søren Erik Øgaard utan framgång. Via e-post svarar dock bolaget kortfattat på några frågor:

Vilket ansvar har ni för situationen ombord och de omfattade brister vad gäller säkerhet och personalens situation?

”Det företag som hyr fartyget är inte ansvarigt för besättningen, löner, tekniskt underhåll och andra saker som har direkt koppling till fartygets allmänna skick. De frågorna hänvisar vi till ägaren av fartyget.”

Ert bolag har ett kontaktnummer i Tyskland, men ”Bow Shipping” finns även registrerat hos danska bolagsverket. Är det ett danskt eller tyskt bolag?

Bow Shipping är registrerat i Tyskland och är inte ett danskt bolag.

Är lastens slutdestination Montenegro, eller kommer den att transporteras vidare till andra länder?

”M/V Whiskeys slutdestination är inte Montenegro.”

Vad exakt innehåller lasten och vilka är era kunder?

”Inga kommentarer.”

Enligt SVT Halland kan ett nytt fartyg vara på väg för att hämta lasten på Whiskey Trio.

– Jag har varit i kontakt med rederiet och det kommer ett nytt fartyg och hämtar lasten på torsdag eller fredag, säger Tomas Åström, ledningsstrateg vid Transportstyrelsen, till SVT.

Om det stämmer ”kan det finnas anledning att prioritera” en inspektion av det nya fartyget, enligt Åström.

– Det bedöms utifrån ett databaserat system som tar hänsyn till olika faktorer som exempelvis skeppets standard och vilken flagg det går under, säger han.

Det var på måndagskvällen oklart om även detta eventuella ersättningsfartyg chartrats av Bow Shipping.


LÄS MER: Ägaren till skräckskeppet: ”Facket överdriver”

LÄS MER: Fartyg med vapen i lasten stoppat i Varbergs hamn

Fakta Whiskey Trio

Det var i förra veckan som det Panama-flaggade fartyget Whiskey Trio belades med nyttjandeförbud av Transportstyrelsen i Varberg, sedan allvarliga brister upptäckts i säkerheten och arbetsmiljön ombord.

Sjöfartsverkets lots larmade först om problem med manövreringen i bogen, vilket skulle ha kunnat leda till allvarliga tillbud. Samtidigt fick de svenska facken Transport och Seko tips om att en i besättningen hindrats från att göra ett läkarbesök.

Vid en inspektion uppdagades att det saknades tillräckligt med mat och vatten på fartyget. En 750-voltskabel låg också helt oskyddad på däck, något som i värsta fall hade kunnat göra hela skrovet strömförande och orsaka en explosion.