Martin-K-webbledartopp

När folk ger sig ut på gator med syftet att med våld ge sig på människor av annat ursprung och med annan hudfärg är det inga ”medborgargarden” vi ser.

Det är inga ”asylkritiska” eller ”regeringskritiska” manifestationer som tar gatorna i besittning. Det är i stället människor som utifrån en fascistisk och rasistisk våldsideologi begår brott för att störta det svenska rättssamhället.

Vi kan bara hoppas att demokratiska partier i vår riksdag har vett att begripa det, i annat fall känns en nedmontering av den svenska rättssäkerheten oroväckande nära.

Vi är långt ifrån immuna mot angrepp mot rättsstaten. Och det kan gå snabbt. Vi har redan hört ledande Sverigedemokrater uttala sig om vilka positioner inom polis, rättsväsende och media som kommer att bytas ut om Sverigedemokraterna får makten i Sveriges riksdag.

I början av veckan beskrev DN:s chefredaktör Peter Wolodarski i en välskriven historisk återblick också hur den på 1930-talet så starka rättsstaten Tyskland så lätt kunde monteras ned under inflytande av nazisterna, utan att ett enda skott avlossades.

I mitt andra hemland Nederländerna räknade det holländska nazistpartiet till blott cirka 10 procent av rösterna år 1935. I skräck över att tappa ännu mer till nazisterna gick den holländska regeringen ändå med på att införa en plikt för alla judar att själva bevisa att de var förföljda för att få komma in i landet. Detta gällde endast judar. I praktiken stängdes landets gränser för judar. Och snart började också synen ändras på de judar som redan fanns i landet. Så lätt raserades rättssäkerheten under inflytande av antidemokratiska krafter.

I Tyskland före nazisternas maktövertagande försiggick en trotsig kamp mellan Socialdemokrater och borgerliga partier, inte olik den i Sverige i dag.

Det var som om ingen såg hotet, och de alltmer världsfrånvända men då relativt starka kommunisterna tog redan under Internationalen 1928 det frapperande beslutet att huvudmotståndarna från och med då skulle vara Socialdemokraterna, all annan kamp var underordnad.

När dagens allianspartier frejdigt och, tycks det, utan någon som helst konsekvensanalys ser Socialdemokratin som huvudmotståndare och kastar ut decemberöverenskommelsen samtidigt som Centern och Liberalerna fortsätter att kategoriskt vägra varje närmande över blockgränsen finns för dem bara en väg utstakad, och det är att ge Sverigedemokraterna makt, det parti vars höga företrädare redan satt upp kriterier för vilka utrensningar de vill genomföra.

Innan detta scenario blir verklighet, och innan det svenska rättssamhället börjar monteras ned, måste alla demokratiska krafter kraftfullt ställa sig bakom juridikens skydd av demokrati och rätt.

Vi får aldrig gå med på att försvaga rättssamhället, eller se mellan fingrarna på polisens skyldighet att utreda brott på gator och torg, eller mot eller på flyktingförläggningar.

Brottslingar ska gripas och straffas enligt svensk lag. Oberoende av ursprung eller utbildning, oberoende av härkomst, inkomst eller politisk åskådning. Brott mot medmänniskor och brott mot demokratin kan aldrig gömmas bakom existensiell eller politisk frustration eller förklaras bort med ett glättigt ”asylkritik”.