STOCKHOLM 20160122 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto: Henrik Montgomery

Ett nytt dialogforum om arbetsmiljö och en särskild tillsynsinsats av Arbetsmiljöverket mot arbetsmiljön i äldrevården. Det är två av förslagen i den strategi för arbetsmiljöarbete som regeringen tagit fram ihop med arbetsmarknadens parter.

– Arbetslivsinstitutet fattas oss. Vi säger inte att vi ska återinföra det, men vi tillsätter nu en utredning som ska föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskning om arbetsmiljö ska kunna skapas.

Det sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid en pressträff om regeringens arbetsmiljöstrategi, som tagits fram i samtal med arbetsmarknadens parter och Arbetsmiljöverket. Dessa samtal har ministern värdesatt så mycket att hon nu vill att de fortsätter i vad hon kallar  ett dialogforum om arbetsmiljö.

Ylva Johansson riktade kritik mot den förra regeringens kraftiga besparingar på Arbetsmiljöverket och nedläggningen av Arbetslivsinstitutet, som hade den samlade forskningen på området.

– De senaste fem åren har en tidigare lång positiv trend vänt och vi har fått en ökning av sjukskrivningarna i arbetslivet. Jag tror att det finns ett klart samband med vad regeringen satsar på det här området och sjukligheten i arbetslivet, sa Ylva Johansson.

Den andra utredningen som regeringen nu tillsätter ska se över vad det nya arbetslivet med fenomen som Über och andra exempel från delningsekonomin, självanställningar och crowdfunding betyder för arbetsmiljölagstiftningen. Den utredningen ska också titta på om regionala skyddsombud kan få ett utökat uppdrag att även besöka arbetsplatser där facket inte har några medlemmar, som ofta kan vara fallet när många utstationerade från andra länder arbetar i Sverige.

Regeringen slår också fast att vi bör ha en nollvision mot dödsolyckor. Arbetsmiljöverket får  en rad uppdrag, däribland:

• Genomföra informations- och tillsynsinsatser inom bemanningsbranschen.
• Bidra till att minska risken att arbetstagare slits ut i förtid genom att ta reda på de mest utsatta branscherna och yrkena.
• I samarbete med arbetsmarknadens parter ta fram en vägledning för att motverka det gränslösa arbetslivet där vi fortsätter att jobba hemma vid datorn efter jobbets slut, eller där stressen är så stor att återhämtningen hemma inte räcker till.
• Genomföra ett stort antal inspektioner inom äldrevården.

Ett ytterligare uppdrag där 12 myndigheter ska samarbeta under Arbetsmiljöverkets ledning består i att ta fram information för webben som ska rikta sig till utländska arbetsgivare och egenföretagare verksamma i Sverige. Det handlar om både arbetsmiljöregler och andra regler för svenskt arbetsliv.

Regeringens strategi, som man kallar ”En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020” understryker också vikten av de nya reglerna om social och organisatorisk arbetsmiljö, inte minst för att motverka mobbning och kränkande behandling.

Fotnot: Taxiföretaget Über ihop med uthyrningsföretaget Air BnB har blivit de mest kända exemplet på delningsekonomin, hur privatpersoner hyr ut taxitjänster och bostäder utan mellanhänder. Crowdfunding är vanligt inom kulturbranschen, och betyder att många människor går ihop för att finansiera till exempel ett konstprojekt eller en film.