malinhansonwebbledartopp

Sveriges Radios beslut i dagarna att lägga ned sina sändningar på ryska kommer minst sagt olägligt. I ett läge där Ryssland trappar upp sitt propagandakrig är SR:s sändningar för många en oumbärlig ventil – ett viktigt alternativ till Kremls lögner och konspirationsteorier.

Rysktalande personer i Sverige har kunnat ta del av information på sitt hemspråk. I Ukraina, Belarus (Vitryssland) och andra före detta sovjetiska delrepubliker har sändningarna länge varit oerhört uppskattade. Att de nu försvinner ur tablån är därför en besvikelse för många.

I stället ska Radio Sweden, som håller i sändningarna, lägga mer resurser på att vara en nyhetskanal för nyanlända. Man läser sin samtid dåligt när man väljer att ställa grupper mot varandra på det här sättet. Visst ska man satsa – och det rejält – på program för nyanlända.

Men varför ställa dessa lyssnares behov mot behoven hos dem som talar ryska? Det går inte ihop utan framstår mest som ett misslyckat försök från SR:s chefer att slippa undan befogad kritik.

Det krävs ingen djupare geopolitisk analys för att förstå symbolvärdet av Radio Swedens sändningar. Den ryska propagandabjörnen sover knappast. Man börjar undra om SR glömt sambandet mellan demokrati och oberoende journalistik?