MALM÷ 2015-11-20 Flyktingar, polis och avsp‰rrningar vid Migrationsverkets ankomstboende p J‰gersro i Malmˆ p fredagsfˆrmiddagen. Asylsˆkande i Malmˆ tvingades i natt sova utomhus. Migrationsverket kunde inte erbjuda alla tak ˆver huvudet. Foto: Anna Karolina Eriksson / TT / kod 10510

Foto: Anna Karolina Eriksson/TT

De senaste sju dagarna har bara 734 personer sökt asyl i Sverige. 66 var ensamkommande barn. För tre månader sedan, den 29 oktober, visade veckostatistiken 8 500 asylsökande totalt, varav 2 082 var ensamkommande barn och ungdomar.

I oktoberveckan var syrier, afghaner och irakier  de helt dominerande grupperna av de som kom till Sverige. De är fortfarande de tre största enskilda nationaliteter, men sammantaget är gruppen ”övriga” nu större.  I den gruppen finns bland andra statslösa, iranier, eritreaner, georgier och mongoler.

– Antalet asylsökande har gått ner under en tid, men det är för tidigt att dra några slutsatser av minskningen. Vi vet sedan tidigare att antalet asylsökande minskar under vintern, säger Pierre Karatzian vid Migrationsverkets presstjänst.

Så om detta betyder att ID-kontroller och den svenska så kallade signalpolitiken har nått sitt syfte att på sikt få färre att välja just Sverige återstår att se, migrationsströmmarna är ofta oförutsägbara.

Fortsätter utvecklingen i januari som hittills kommer antalet asylsökande att bli runt 4300, vilket är ungefär 500 färre än i januari i fjol. Det är en minskning med lite mer än tio procent, och det kan noteras att den stora ökningen av migrationsströmmen inte hade börjat för ett år sedan.

Samtidigt visar inte strömmen till södra Europa någon motsvarande minskning – tvärtom. De första 17 dagarna i januari var antalet som kom över Medelhavet till Grekland mer än 20 gånger fler än under hela januari 2015, enligt Internationella organisationen för migration, IOM.

I nästa vecka kommer Migrationsverket med en ny prognos över hur många man beräknar ska komma under hela 2016. Att dessa beräkningar är vanskliga framgår av förra årets prognos och utfall: då trodde verket att vi totalt skulle få 90 000 asylsökande, varav 7 800 barn.

Det slutliga utfallet blev 163 000 asylsökande, varav 35 400 var ensamkommande barn. Av dessa ensamkommande var 23 480 afghaner som antingen kom hit direkt från Afghanistan eller som hade vistats i Iran en tid.

Även om antalet nyanlända minskar arbetar Migrationsverkets anställda fortsatt under stor press. 150 000 ärenden är fortfarande under utredning.

I hastigt öppnade HVB-hem runtom i kommunerna sitter tusentals unga i väntan på utredning, och spänningarna ökar då de ofta trångbodda unga i ovisshet och med växande frustration väntar på att få starta ett liv. I veckan har flera röster höjts för att säkerheten för den personalen och de boende måste förbättras, inte minst till följd av det tragiska dödsfallet i Mölndal.

Härifrån kommer flyktingarna

Syrien: 160 (varav 8 ensamkommande barn) • Irak: 79 (varav 1 ensamkommande barn) • Afghanistan: 72 (varav 31 ensamkommande barn) • Eritrea: 47 (varav 3 ensamkommande barn) • Somalia: 39 (varav 8 ensamkommande barn) • Albanien: 30 (varav 4 ensamkommande barn) • Iran: 24 (varav 1 ensamkommande barn) • Georgien: 20 • Mongoliet: 14 Statistiken bygger på Migrationsverkets siffror från perioden 22/1-28/1, 2016.