Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

unionunion

Moderator Helle Klein, chefredaktör på Dagens Arbete ledde diskussionen där Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkes, Union to Unions chef Kristina Henschen, Proventus vd Daniel Sachs och Thomas Hammarberg som är ordförande för regeringens analysgrupp för global samverkan deltog. Foto: Magnus Rosshagen

Samtidigt som globaliseringen gör världen rikare växer de sociala klyftorna. Privata kapitalet har haft ett för stort inflytande, anser Monica Arvidsson på tankesmedjan Tiden som skrivit den nya rapporten ”Vem tar notan för globaliseringen”.

– Företag stressar regeringar att sänka skatter, sa Monica Arvidsson under ett seminarium i onsdags som anordnades av tankesmedjan Tiden och Union to Union.

De privata kapitalägarnas har för stor möjlighet att påverka politik och samhällssystem. Deras påtryckningar leder till sänkta skatter som i sin tur kan påverkar produktion och välfärd, skriver hon i rapporten.

Effekten av snabba vinster är höga sociala kostnader, risk för arbetslöshet, pressande lönenivåer och sämre miljöansvar.

– Kapitalet har blivit mer omfattande och lättrörligt över nationsgränserna. Samtidigt som mer handel ger utrymme för ökad ekonomiskt tillväxt och förhöjda levnadsvillkor ökar de sociala klyftorna, säger Monica Arvidsson.

Hon vill öka kontrollen av kapitalets rörlighet genom att skapa gemensamma regelverk.

Daniel Sachs, vd för Proventos AB, välkomnar den nordiska modellen där inkomstskillnaderna är små.

Han tror dock att politikerna bör vara försiktiga med att allt för hårt reglera ekonomierna eftersom han tror en fria marknad har större möjlighet att påverka slutna länder i en demokratisk riktning.

– Om företag är öppna för förändringar och bidrar till att minska de ekonomiska klyftorna som skapar utanförskap, sa han.

Enligt rapporten finns det tydliga tecken på att ekonomier som ökar sin jämlikhet också ökar sin tillväxt. Här har facket en viktig roll enligt, Kristina Henschen chef på  Union to Union. Genom gemensamma strategier tror hon att det finns lösningar.

– Ojämnlikhet är skapat av människor och de är vi själva som kan vända tillbaka trenden.

Magnus Rosshagen