Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Fler än sex miljarder människor lever i ett land där det finns allvarliga problem med korruption. Värst är situationen i Afghanistan, Somalia och Nordkorea, enligt organisationen Transparency International.

Mutor och annan korruption undergräver rättsstat och demokrati, förvärrar ojämlikheten, bidrar till exploatering och leder till kostnader i mångmiljardklassen som drabbar otaliga stater, företag och individer.

I vissa länder är situationen dock värre än i andra. Varje år sammanställer Transparency International därför ett globalt index över korruptionen i världen, utifrån omfattande enkätundersökningar. På den interaktiva kartan ovan kan du skrolla runt i världen och klicka på länder för att se deras placering i indexet (i vissa browsers kan kartan inte visas – men hela listan finns här).

I år hamnar Sverige på tredje plats internationellt – bara Danmark och Finland anses vara mindre korrupta. Störst problem med korruption finns i Nordkorea, enligt rapporten. Nästan lika illa stora problem finns i två länder som i praktiken kan anses vara havererade stater (”failed states”): Somalia och Afghanistan.

Mexiko är det mest korrupta landet i OECD, som ibland kallas ”de rika ländernas klubb”. I Transparency Internationals index hamnar Mexiko långt efter sina två största handelspartners, USA och Kanada. Även Brasilien – som de senaste månaderna skakats av en stor skandal i oljebolaget Petrobras – hamnar högre än Mexiko i indexet.

Generellt sett är trenden positiv i världen. Situationen förbättras i en majoritet av världens länder, även om den försämrats märkbart i vissa stora länder, som Spanien och Turkiet, enligt rapporten.