©SCANPIX SWEDEN, 2001-09-10. Fastighetsskˆtare Yvonne Gustavsson i Sala. Sopar framfˆr hyreshus. Arbetsoverall. Foto: Fredrik Sandberg/SCANPIX Code: 71420

Foto: Fredrik Sandberg/TT

En tredjedel av fastighetsskötarna säger sig ha stora möjligheter att påverka sitt jobb medan lika stor andel av städarna inte tycker sig ha det. Det visar en undersökning som Skop gjort på uppdrag av Fastighetsfolket.

Ett slumpmässigt urval av medlemmar inom Fastighets yrkesgrupper har fått svara på i vilket utsträckning de kan påverka sin arbetssituation.

Fastighetsfolket skriver att totalt svarade 54 procent att de kan påverka i ”mycket stor” eller ”ganska stor” utsträckning medan 46 procent svarade ”lite” eller ”inte alls”.

Se hela undersökningen här.