G÷TEBORG 20160125 T‰nda ljus och blommor utanfˆr det hus d‰r en 22-Ârig kvinna knivdˆdades i ett brÂk p ett HVB-hem i Mˆlndal fˆr ensamkommande flyktingbarn d‰r hon jobbade. En av de boende, en pojke i 15-ÂrsÂldern, misst‰nks fˆr dÂdet. Foto: Adam Ihse/TT kod 9200

Foto: Adam Ihse/TT

Den unga kvinna som avled efter en knivattack på ett boende för ensamkommande flyktingbarn arbetade enligt uppgift ensam natten innan hon dödades. Ensamarbete av det slaget är något som bland annat Kommunal har varnat för på den här typen av boende.

– Det är något vi har varit tydliga med i de riktlinjer för arbetsmiljöarbetet på boende som vi förespråkar – ensamarbete ska inte förekomma, säger Susanne Nilsson, som är ombudsman för Kommunal Väst.

Problemet är att facket inte har insyn i alla boenden. Det nu aktuella kände Kommunal inte till förrän alldeles nyligen, eftersom man inte har några medlemmar där.

Under höstens stora ström av nyanlända har boenden öppnats i snabb takt och oerfaren personal har anställts. Fackens regionala skyddsombud har kunnat besöka en del boenden för att försäkra sig om att riskbedömningar görs, att det finns beredskap för hur man ska hantera hot, våld eller olyckor – men bara där man har medlemmar.

Annars känner man inte till boendena, utom de som är i kommunal regi.

– I övriga fall vet vi alltså helt enkelt inte att boendet finns, säger Susanne Nilsson.

Arbetsmiljöverket gör numera alltmer sällan inspektioner på eget initiativ. De som görs sker ofta i ett sedan länge planerat projekt, och medan asylboendena öppnades i stor skala var verkets inspektörer fullt sysselsatta med att bland annat besöka ridskolor och bilbärgningsfirmor.

Några inspektioner av HVB-hem kan dock ha skett inom ett projekt att undersöka arbetsmiljön för ”första linjens chefer inom vård och omsorg”, och ett par inspektioner har gjorts på HVB-hem efter att skyddsombud har larmat om missförhållanden. I några fall har inspektion skett efter att ett tillbud eller en hotsituation redan har inträffat.

Totalt har Arbetsmiljöverket sedan i somras besökt 13 arbetsplatser där unga människor vårdas, varav flera inte är hem för ensamkommande.

En myndighet, Inspektionen för Vård och Omsorg, måste dock enligt lagen göra årliga inspektioner på samtliga hem, en föranmäld och en oanmäld sådan. Men dessa inspektioner har inte arbetsmiljön i fokus, utan är till för att kontrollera barnens situation.

LÄS OCKSÅ:

Många larm om ensamkommande

Ung kvinna dog efter knivbråk

Kommuner tyngda av asylmottagandet

Skyddstopp för hem för ensamkommande