Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Frankrikes justitieminister Christiane Taubira avgår, i vad som tycks vara en protest mot regeringens försök att driva igenom hårdare lagar för terrordömda.

Enligt förslaget ska medborgare med dubbelt medborgarskap kunna bli av med sitt franska om de döms för terrorism.

”Ibland innebär motstånd att stanna kvar, ibland innebär det att avgå”, skriver Tauibira på Twitter.

En expertgrupp inom FN riktade i veckan kritik mot de undantagslagar och övervakningsregler som Frankrike infört efter terrordåden i Paris i november.

FN:s expertgrupp består av fem personer med inriktning på yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. I ett uttalande på tisdagen varnade gruppen för ”överdrivna och oproportionerliga” inskränkningar i allmänna rättigheter.

Gruppen uppmanade regeringen i Paris att ”inte förlänga undantagstillståndet efter 26 februari 2016”. Dessutom kritiseras Frankrike för ”brist på tydlighet och exakthet i flera delar av undantagstillståndet och i övervakningslagarna”. Kritiken rör inskränkningar i yttrandefrihet, mötesfrihetsamt kränkningar av privatlivets helgd.

ARBETET GLOBAL-TT