Oavsett de materiella tillgångar vi under liver skaffar oss, är människovärdet oförändrat. Människovärdet framför marknadsvärdet måste vara främsta politiska mål för ett land och för socialdemokratin.

Oförtjänt länge hade vi en regering som eftersträvade att driva landet som ett företag. I det fallet kunde man i stället tala om marknadsvärdet framför människovärdet.  Vi fick ett mer ojämlikt samhälle. Jämlikhetssträvan skapar större tilltro till andra, vilket är fundamentalt för ett civiliserat samhälle.

Socialdemokratin kan hitta gedigna forskningsresultat att luta sig mot när man vill åstadkomma och upprätthålla ett mer jämlikt samhälle. forskningsresultat  som visar att mer jämlikhet skapar generellt ger fler tillfredsställda människor och ett tryggare samhälle gör Ideologin mer legitim och trovärdig. Människan får självkänsla och ett självförtroende som inte bara ligger till grund för självförverkligande utan också ger motståndskraft mot motgångar.

Oavsett dåliga resultat – för närvarande – för partier runt om i världen som har jämlikhetstanken som utgångspunkt, kommer människans inneboende längtan efter en jämnare fördelning av resurser att återigen prioriteras.

Socialdemokratin med jämlikhet som grund känner människans inneboende kraft. Därför behövs Socialdemokratin.

Sekomedlem och Socialdemokrat