Att Socialdemokraterna vill skrota lönedumpningslagen Lex Laval är rätt men inte tillräckligt, skriver två fackligt aktiva SSU:are. Även allmängiltigförklaring av kollektivavtal i utsatta branscher kan behövas.

Före jul kom Utstationeringskommitténs förslag om att Lex Laval ska rivas upp. Kommitténs besked har föranlett ett politiskt kiv, mellan S som ur ett löntagarperspektiv är för ett skrotande, och de borgerliga partierna som ur ett direktörsperspektiv är emot.

Lex Laval är den svenska arbetsrättsliga lag som kom till efter EU-domen om den hett omdiskuterade Waxholmskonflikten mellan byggnadsarbetare och ett lettiskt företag som använde sig av utländsk arbetskraft utan kollektivavtal.

Lex Laval ger lagskydd för att utstationerad arbetskraft från andra EU-länder inte ska behöva följa svenska kollektivavtal. Med andra ord gynna att utländska arbetare ska tjäna mindre och ha sämre villkor än svenska arbetare.

Alltså en institutionaliserad lönedumpning som innebär diskriminering utifrån nationalitet. I Sverige blir det mycket problematiskt då det göder ojämlikhet samt ställer arbetare mot arbetare.

Kompetens spelar då mindre roll i utförandet och istället har en nedåtgående spiral för arbetare satts igång i form av sämre löner och villkor.

Därför är det helt rätt att Socialdemokraterna agerar som ett Arbetareparti och vill skrota Lex Laval. Sverige har inte byggts, och ska aldrig byggas, på låga löner – utan på yrkeskunnighet och bra arbetsvillkor.

Dock löser inte ett skrotande av Lex Laval hela problemet. Löner kommer fortfarande att kunna dumpas genom utnyttjande av utländsk arbetskraft från länder såväl innanför som utanför EU. Då det är fullt lagligt att undvika kollektivavtal i Sverige finns det gott om arbetsgivare som utnyttjar detta genom att använda arbetskraft från låglöneländer som inte är medvetna om sina villkor, eller aktivt hindras från att organisera sig. Utöver detta omoraliska och cyniska agerande bidrar det till en strukturell lönepress nedåt och försvagande av kollektivavtal.

Lex Laval gjorde lönedumpning till lag, som nu måste skrotas. Men problemet att lönedumpning varken är lagligt eller olagligt kvarstår, ett vakuum som bör fyllas med med ordning och reda.

Skärmavbild 2016-01-28 kl. 08.16.48Därför föreslår vi att en nämnd inrättas bestående av LO och Svenskt Näringsliv som behandlar arbetskraftsmigrationen till Sverige efter principen om utbud och efterfrågan i varje sektor. Det för att säkerställa att lika lön för lika arbete upprätthålls på svensk arbetsmarknad. På kort sikt vore det också en rimlig åtgärd att allmängiltigförklara kollektivavtal i utsatta branscher som bygg- och transportsektorn för att garantera att löner och arbetsvillkor upprätthålls.

Men huvudsakligen handlar det om att Socialdemokraterna behöver värdera löntagarpolitiken högre. Vår rörelse representerar Sveriges arbetare. Det måste märkas i vår politik. Skrotandet av Lex Laval är en bra start på resan mot ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

Per Stenius (SSU), studentfackligt aktiv ekonomstudent 

Adrian Ericson (SSU), transportarbetare och ordförande för SSU Jönköpings län