STOCKHOLM 2008-02-05 Mari-Ann Krantz, ordfˆrande fˆr Unionen, fotograferad p Unionens huvudkontor p Olof Palmes gata i Stockholm. Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX / Kod 10010

Foto: Janerik Henriksson/TT

Det går bra för aktiebolaget Sverige. Åtminstone om man ska lita på fackförbundet Unionens snabbpanel som bygger på svar från knappt 200 klubbar runt om i landet.

40 procent av klubbarna anser att konjunkturläget förbättrades under sista kvartalet 2015. 20 procent anser att läget försämrades.

– Snabbpanelen bekräftar bilden av en snabb uppgång i Sverige. Utfallet stärks av att BNP-tillväxten ökade med 3,9 procent under perioden och det är klubbar både inom industri- och tjänstesektorn som signalerar att konjunkturen stärkts, säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén i ett pressmeddelande.

Panelens svar visar också att det finns stora skillnader mellan utvecklingen på olika marknader. Kina är skakigt medan efterfrågeökningen är störst på den svenska marknaden, följt av Europa utanför Norden och Nordamerika.

Undersökningen besvarades under perioden 15 -21 december 2015 av 187 klunnar i företag med 250 000 anställda i Sverige.