Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Fyra miljarder euro – omkring 37 miljarder kronor – satsar nu Storbritanniens finansminister George Osborne och den amerikanske IT-miljardären Bill Gates för att utrota malaria i världen. 

Pengarna ska under de närmaste fem åren gå till forskning och andra insatser för att utrota sjukdomen. De tas delvis från Storbritanniens biståndsbudget samt från Bill och Melinda Gates stiftelse.

Foto: James Gathany/CDC via AP

Foto: James Gathany/CDC via AP

Enligt Världshälsoorganisationen WHO dog 438 000 människor av malaria förra året, de flesta av dem var barn under fem års ålder och majoriteten av dödsfallen skedde i Afrika.

De senaste 15 årens framsteg i att kontrollera sjukdomen hotas nu av att malariaparasiter visat sig kunna bli resistenta mot malariamedicinen artemisinin samt av att myggor blir resistenta mot insektsmedel, skriver WHO i sin rapport om malaria i världen från 2015.

Situationen kan bli mycket farlig med stigande dödstal om inte nya medel mot malaria introduceras innan 2020, anser Osborne och Gates.

TT