Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

De hårda domarna mot bloggaren och människorättsaktivisten Ralf Badawi och den palestinske poeten och konstnären Ashraf Fayad måste upphävas, kräver Amnesty och Svenska Pen i ett gemensamt uttalande.

Den 9 januari, har det gått ett år sedan den saudiske människo-rättsaktivisten och bloggaren Raif Badawi inför flera åskådare fick 50 piskrapp. Hans ”brott” var att han hade upprättat ett onlineforum för debatt och publicerat texter om demokrati, yttrandefrihet och kvinnors rättigheter. För detta dömdes han till tio års fängelse och 1 000 piskrapp som skulle utdelas i 20 omgångar, 50 piskrapp varje gång.

När nyheten spreds om att spöstraffet mot Raif Badawi hade verkställts blev protesterna kraftiga och straffet fördömdes av politiska ledare från hela världen, inklusive USA, EU, FN och människorättsorganisationer som krävde att Saudiarabien skulle upphäva domen och respektera yttrandefriheten.

Efter den första omgången piskrapp har spöstraffet skjutits upp, de två följande veckorna av medicinska skäl men sedan har inget skäl angivits. Raif Badawi har nu tillbringat ett år med hotet om att han ska piskas på nytt. Oron ökade när Saudiarabiens Högsta domstol, den 6 juni, meddelade att domen står fast och inte kan överklagas.

Saudiarabien har anslutit sig till FN:s konvention mot tortyr, vilken är bindande och uttryckligen förbjuder alla former av tortyr och annan grym, omänsklig, förnedrande behandling eller bestraffning inklusive spöstraff.

De senaste åren har förtrycket mot oppositionella ökat kraftigt i Saudiarabien. Bristen på respekt för det fria ordet och grundläggande mänskliga rättigheter är skriande.

Saudiarabien har raderat ut i princip all aktivism rörande yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Den ena aktivisten efter den andra har gripits och dömts till fängelsestraff eller till och med dödsstraff.

Den senaste i raden är poeten Ashraf Fayadh, med palestinskt ursprung, som den 17 november 2015 dömdes till döden för ”apostasi” (avfall från islam). Domen baserades på Fayadhs diktsamling Instructions within och på inlägg på Twitter och privata konversationer.

Vi kräver att domarna mot Raif Badawi och Ashraf Fayadh upphävs, att de och andra samvetsfångar friges omedelbart och villkorslöst och att Saudiarabien lever upp till sina internationella förpliktelser som medlem av FN och i enlighet med FN:s konvention mot tortyr och FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Anna Lindenfors, generalsekreterare Amnesty International, svenska sektionen

Ola Larsmo, ordförande Svenska PEN