Att sluta anlita hyrsjuksköterskor är inte rätt väg att gå, tycker vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Det försämrar bara villkoren ytter-ligare för de anställda inom landstingen och regionerna. 

Dålig arbetsmiljö och usla villkor på landets sjukhus har bidragit till att svensk vård i dag är helt beroende av hyrsjuksköterskor. Och allt fler, framför allt specialistsköterskor, väljer att lämna landstingen och i stället börja arbeta för bemanningsföretagen.

– Så länge landstingen inte förbättrar villkoren kommer de ha svårt att behålla personal, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

De senaste åren har kostnaderna för hyrsköterskor skenat. 2014 landade landstingens totala nota på runt 300 miljoner kronor, och förra året på drygt 400 miljoner kronor.

– 2014 kostade hyrpersonal landstingen 2,4 miljarder kronor. Vi har sedan dess haft ett politiskt satt mål att halvera kostnaderna, men dit har vi inte nått ännu, säger Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I höstas införde därför flera landsting så kallade hyrstopp. Men någon övergripande plan för hur regionerna och landstingen ska bli attraktiva arbetsgivare för att locka till sig sjuksköterskor finns inte.

– När Blekinge satte stopp för stafettläkarna för några år sedan var det många som återvände till landstingen automatiskt. Vår förhoppning är att samma ska ske med sjuksköterskorna, säger -Agneta Jöhnk.

Sineva Ribeiro tycker att det är ett förenklat sätt att se på situationen.

– Vi behöver gå till grunden med problemet innan vi tar bort hyrsköterskorna. Landstingen måste bli attraktiva arbetsgivare igen. Tar man bort hyrsköterskorna innan dess kommer en redan ansträngd situation förvärras, och de anställda kommer inte att orka. Det kommer leda till ännu fler sjukskrivningar, avhopp och i förlängningen stängda vårdplatser och en sämre vård, säger hon.

Sineva Ribeiro håller dock med om att hyrsköterskorna ska fasas ut, och att vården inte ska bäras upp av hyrpersonal.

– Nej, det är varken bra för personal eller patienter. Hyrsyrror har varit en dyr och kortsiktig lösning. Pengarna borde i stället investeras långsiktigt i den fasta personalen.

Västra Götaland, som anlitade sjuksköterskor för 92,6 miljoner kronor mellan januari och september 2015, har sedan stoppet den 1 oktober haft svårt att rekrytera. För att kunna konkurrera med närheten till Norge, och kommunala och privata vårdgivare där villkoren är betydligt bättre, har sjukhusen börjat göra förändringar i schemat.

– Det är bra att de börjar förbättra villkoren, även om det borde gjorts tidigare och kommer krävas mer än bara schemaändringar. Syrrorna som tagit steget och lämnat den allmänna vården har bestämt sig – de kommer inte tillbaka så lätt, säger Sineva Ribeiro.

LÄS OCKSÅ:

Hyrstopp kan göra personalkris värre