Annki Svedberg, skyddsombud på Vrinnevisjukhusets medicinklinik, tror att inhyrnings­stoppet för ­sjuk­sköterskor kan få ännu fler att säga upp sig.  Foto: Henrik Witt

Annki Svedberg, skyddsombud på Vrinnevisjukhusets medicinklinik, tror att inhyrnings­stoppet för ­sjuk­sköterskor kan få ännu fler att säga upp sig. 
Foto: Henrik Witt

Den 11 januari satte flera sjukhuskliniker i Östergötland stopp för ­inhyrda sjuksköterskor. Det har skapat oro bland personalen som bävar för ­utbrändhet, beordrad övertid och stängda vårdplatser. 

– Det är jätterörigt nu, en del kliniker har fått dispens. Andra försöker lappa ihop med bemanningspool och nyutexaminerade. Och i Motala har man redan stängt åtta vårdplatser, säger Annki Svedberg, skyddsombud för Vårdförbundet på Vrinnevisjukhusets medicinklinik.

Bristen på sjuksköterskor har lett till att flera landsting och regioner i dag är helt beroende av hyrsjuksköterskor. Något som 2014 kosta-de samhället drygt 400 miljoner kronor enligt en sammanställning Dagens Samhälle gjort.

Förra året satte därför därför landstingen tillsammans med SKL upp som mål att försöka halvera kostnaderna för inhyrd personal till 2016 genom inhyrningsstopp.

Först ut var region Västra Götaland och landstinget i Värmland som införde hyrstopp för sjuksköterskor den 1 oktober 2015. I måndags var det dags för region Östergötlands tre stora sjukhus att dra in på bemanningssköterskorna.

– Vi har ställt in oss på att helt klara oss utan hyrsjuksköterskor, och håller på att rekrytera, säger medicinklinikens chef Magnus Oweling.

Skärmavbild 2016-01-21 kl. 09.53.57Sammanlagt saknas nu fyra heltidstjänster på medicinkliniken. Svårtillsatta skift som tidigare bemannats av 12 hyrsjuksköterskor. Och personalen känner stor oro.

– Ingen förstår varför vi inte kunde ha kvar hyrsyrrorna till dess vi hunnit anställa upp. Nu har vi inga marginaler. Händer något kommer vi att beordras till övertid, eller vara tvungna att stänga fler vårdplatser, säger Annki Svedberg.

Medicinkliniken hade redan innan stoppet en tuff arbetssituation. I höstas sade flera upp sig till följd av dålig arbetsmiljö, sex vårdplatser stängdes och en anmälan gjordes till Arbetsmiljöverket. Nu bävar Annki Svedberg för att fler kolleger kommer att säga upp sig.

– Jag förstår inte hur de resonerar. Alla vet att hyrsjuksköterskor kostar samhället dubbelt så mycket som anställda syrror, ändå vägrar de att förbättra våra villkor.

– I stället för att abrupt sätta stopp borde de börjat planera för det här långt tidigare: Hur ska landstingen locka över hyrsjuksköterskorna genom förbättrade villkor? säger Annki Svedberg och jämför med hyrläkarstoppet som träder i kraft 2017:

– Det planerar landstingen för redan nu, vilket är bra. Men de borde gjort samma sak med hyrsyrrorna.

Vid årsskiftet meddelade regionsdirektören Mats Uddin att det gick att söka dispens, men att den ska nyttjas ytterst återhållsamt.

– Nu kan vi tydligen få dispens i nödfall, men det är fortfarande oklart hur den ska användas, och vi har inte bokat in några sköterskor efter den 11 januari, säger Annki Svedberg.

Förutom medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset har Neurologen, infektionskliniken och opera-tions-sjuksköterskorna på US i Linköping och medicinkliniken i Motala fått dispens fram till april.

Men Annki Svedberg är skeptisk:

– Det här kommer att leda till fler sjukskrivningar och uppsägningar, fler stängda vårdplatser och sämre vård.

– I stället för att sänka kostnaderna genom förbättrade arbetsvillkor för den fasta personalen, och på så vis göra sig av med behovet av hyrpersonal, gör man sig av med hyrpersonal och försämrar arbetsmiljön ytterligare för de anställda – det är anmärkningsvärt, säger Annki Svedberg.

LÄS OCKSÅ:

”Investera i fastanställda i stället”