Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Erik-webbkronika

Det finns en massa festliga fantasier om Jordens undergång. Ta till exempel det här med att det plötsligt börjar regna. Det bara öser ner och alla drunknar utom ett kärlekspar som packat sin båt full med djur. Sen har vi teorin om att ett gäng underjordiska supernazister plötsligt krälar fram ur sina rasisthålor och utplånar oss. Jepp … så kan man också tänka.

Min favoritteori är dock att markradarn blir vår undergång, ni vet radarn som arkeologer drar framför sig för att kika i marken. Enligt en teori kan impulserna från markradarn väcka liv i gamla egyptiska gudar som har ett rasande morgonhumör och dödar oss alla.

Sen finns det andra, mer troliga, undergångsscenarier. I veckan gick en av världens främsta fysiker, Stephen Hawking, ut och sa att det är högst troligt att vi snart – inom 10 000 år – drabbas av en fruktansvärd katastrof.

Kärnvapenkrig, labbvirus, global uppvärmning eller en utvecklad artificiell intelligens som leder till att robotar tar över är de största farorna, enligt honom.  Nåvål. Det är alltid trevligt att bli påmind om hur skör linan som vi kallar livet är. Det är nog därför vi är så många som ofta tänker på världens undergång.

Ett gäng som skruvat ned volymen på sina undergångsteorier är forskarna som jobbar för Världsekonomiskt forum. I veckan inledde de sitt årliga möte i Davos, Schweiz. Strax innan mötet kom som vanligt deras rapport The Global Risks Report 2016.

Där listas hoten mot världen det närmsta året. Det görs även en bedömning av hur sannolikt det är att de inträffar. De grundar sin prognos på att fråga 750 ledande forskare och organisationer om vilka hot de ser inom olika områden.

Svaren vänds och vrids innan de sedan graderas och presenteras. Då handlar det inte så mycket om vad som kan pulvrisera planeten, snarare destabilisera civilisationen. Detta år hamnar den globala flyktingkrisen i topp på listan, följt av regionala krig och extrema väderhändelser.

Tittar man enbart på hoten mot den globala ekonomin detta år är ökande arbetslöshet och minskad sysselsättning det största problemet, följt av prischocker inom energisektorn. Kraftigt höjda energipriser skulle påverka många länder rejält.

Ett hot som blir allt större är cyberattacker. Världen står, enligt mötet i Davos, inför den fjärde industriella revolutionen. Den digitala tekniken ändrar vårt sätt att arbeta. Men med ny teknik kommer också nya hot.

Teorierna om de gamla egyptiska gudarna lär snart bli utbytta.