Att länderna Sverige exporterar vapen till också är prioriterade för annan export är inte konstigt, enligt näringsministern. Foto: Henrik Montgomery

Att länderna Sverige exporterar vapen till också är prioriterade för annan export är inte konstigt, enligt näringsministern. Foto: Henrik Montgomery

Det är fritt fram för LO att följa med på regeringens framtida exportresor. Det försäkrar Mikael Damberg (S), som också kommenterar att många av de utvalda länder som Sverige satsar på kränker fackliga rättigheter: ”isolering leder inte till bättre villkor”.

”Jag behöver en huvudvärkstablett”, säger näringsministern.
På väg att bli sjuk? Mikael Damberg tar i trä, i bordskanten, samtidigt som han förklarar: ”nej, det blir jag aldrig”. Att döma av reseschemat sedan han tillträdde som näringsminister i oktober 2014 så har han rätt på den punkten.

Även om utrikesministern Margot Wallström slår övriga statsråd med hästlängder när det gäller så kallade främjarresor, tänkta att stärka Sverigebilden och svenska företags exportmöjligheter, så visar en sammanställning från regeringskansliet att även Mikael Damberg har legat i.

Skärmavbild 2016-01-21 kl. 12.59.02Han har bland annat varit i USA, Brasilien, Polen, Peking och Hongkong, Dubai, Nairobi, Saudiarabien och nyligen i Iran.. Totalt sett så har regeringen varit i stort sett i hela världen på sina resor i näringslivets tjänst. Ryssland är dock ett av undantagen. Siktet har varit inställt på marknader utanför EU.

– Nästan 70 procent av svensk export går till EU:s inre marknad. Men problemet är att Europa inte har gått så bra. Om vi tittar fram till 2020 så kommer de stora globala tillväxtmarknaderna att finnas utanför Europa. Det handlar om 80 procent av den prognosticerade tillväxten, säger Mikael Damberg.

I den exportstrategi som regeringen antog förra året ligger därför många av de 26 länder som regeringen prioriterar för sina exportsatsningar utanför Europa. Som Arbetet visade i sin granskning kränker 18 av dessa stater regelbundet mänskliga, och inte minst fackliga, rättigheter. När det gäller villkoren för arbetstagare finns sex av de stater som den internationella fackföreningsrörelsens organ ITUC pekar ut som de värsta syndarna med bland de länder som den svenska regeringen vill främja.

Varför valde ni just de här länderna?
– Därför att svensk handels- och utrikespolitik bygger på att vi har kontakter och utbyte också med länder som inte är så demokratiska som Sverige. Och långsiktigt tror vi att handel ofta är en väg framåt för de här länderna.

Men på vilket sätt har handel gynnat den demokratiska utvecklingen i Saudiarabien?
– Om vi tar ett land som Kina …

Om vi håller oss till Saudiarabien?
– Både Kina och Saudiarabien är länder där det finns omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Men jag ser väldigt få exempel på att isolering leder till bättre utveckling.

Näringsministern tar ett exempel från sitt besök förra året i Saudiarabien. På Hennes & Mauritz kunde han vid första anblicken inte se om var han befann sig, i ”Saudiarabien eller på Mall of Scandinavia”, om det inte hade varit för att de kvinnliga expediterna bar svarta sjalar.

– När jag pratade med dem så sa de att H&M är den största frigörelse de hade haft. De går till jobbet, de tjänar pengar. När svenska företag finns på plats på svåra marknader för de med sig något av en svensk kultur som på marginalen är bra.

De fackliga rättigheterna och arbetstagarnas villkor är något som näringsministern säger sig ha tagit upp på flera av sina resor.

– Det är de facto en jättestor fråga, säger Mikael Damberg och nämner situationen för gästarbetare i Förenade Arabemiraten.

Förväntar du dig att svenska företag i de här länderna inte ska använda gästarbetare?
– På många ställen finns det inga vanliga medborgare i service-yrken. Då måste man anlita en gästarbetare. Det kan man tycka är fel, men det går inte att komma runt det. Men det ställer krav på företagen. För det är de som ansvarar för att de mänskliga rättigheterna respekteras.

LO vill ha rätt att följa med på främjarresorna. Får man det?
– Karl-Petter Thorwaldsson och jag är överens om att LO ska få vara med. Det finns en öppen inbjudan. Men de får gärna betona vart de vill följa med, säger näringsministern.

Han har noterat den begäran som finns från LO-håll om att följa med till Iran vid nästa svenska besök. Mikael Damberg menar att det inte finns något alternativ till tron att mellanmänskliga och företagsmässiga relationer bygger en bättre värld.

– Jag ser väldigt få exempel på att isolering leder till bättre villkor för mänskliga rättigheter. Jag tror inte att utvecklingen i till exempel Kina och Saudiarabien gynnas av att svenska företag inte är på plats.

Damberg med Irans vicepresident Massoumeh Ebtekar. – Vi diskuterade mänskliga rättigheter i nästan en timme, säger Mikael Damberg.  Foto: Yvonne Åsell

Damberg med Irans vicepresident Massoumeh Ebtekar. – Vi diskuterade mänskliga
rättigheter i nästan en timme, säger Mikael Damberg. Foto: Yvonne Åsell

Han tar Iran som exempel, dit han i början av december ledde en affärsdelegation sedan världssamfundet aviserat att sanktionerna mot landet skulle tas bort. De reformvänliga krafterna där säger att man tror att de öppningar som nu sker kan leda till långsiktiga förändringar.

Enligt Utrikesdepartementets främjandeenhet finns det inga gemensamma riktlinjer för ministrarna när det gäller hur, om och på vilket sätt de bör ta upp mänskliga rättigheter.

– När vi reser till de länderna så finns det alltid underlag på hur man kan ta upp de här frågorna, säger emellertid Mikael Damberg.

Men, påpekar han, sammanhangen är olika. Ibland sitter ministern på ett stort panelsamtal, ibland är det bilaterala överläggningar med en minister.

Då är det klart att det skiljer sig åt hur man kan lyfta frågan och påverka. Men Sverige backar inte en millimeter i våra uppfattningar om mänskliga rättigheter.

Arbetets genomgång visar att många av de länder dit Sverige exporterar stora mängder vapen finns med bland de stater som regeringen har prioriterat, något som både Svenska freds och Palmecentret menar måste uppmärksammas särskilt. Men det ger inte Mikael Damberg huvudvärk.

– Där finns inget samband. Det är till och med så att exportstrategin är byggd utan hänsyn till krigsmaterielexporten. Den ingår inte i den. Den regleras av en helt annan lagstiftning.

Är det en slump då?
– Det är ingen slump. För om du tittar på hur stor del av världstillväxten som finns i de här 26 länderna så tror jag att det handlar om 70 procent eller något sådant. Det är inte så konstigt att om länder som växer också importerar krigsmateriel.

LÄS OCKSÅ:

Stor vapenexport till utpekade exportländer

18 av 26 exportländer antifackliga

LO ännu inte välkomna på exportresor

Mikael Damberg om:

När tar du upp mänskliga rättigheter? – På alla de främjanderesor som jag har lett till länder  där de mänskliga rättigheterna brister har jag tagit upp det. Hur går det konkret till? – Det kan vara stora massmöten med fyrtio personer på ena sidan bordet och 25 på den andra. Det blir några artighetsfraser fram och tillbaka. Då blir det väldigt övergripande. Det blir att betona Sveriges syn på hållbart företagande. Och vid bilaterala möten med ministrar? – I Iran träffade jag vicepresidenten Massoumeh Ebtekar. Då talade jag om dödsstraffen, om it-övervakningen – att det är för-bjudet med sociala medier samtidigt som utrikesministern twittrar. Och om att människor inte tycker att det juridiska systemet är rättssäkert och om kvinnors rättigheter. Hur gick det? – Det var inte så att vi hade samma uppfattning. Men med sådana här diskussioner kan man komma lite längre. Vi höll på i nästan en timme. Du var ju där för att sälja Sverige, tar det inte emot att ta upp sådana frågor då? – Man måste fundera över på vilket sätt man tar upp dem. Man kan ju åka till sådana här länder och rabbla en lista och så tror man att man har åstadkommit något. Men man måste fundera på hur man gör skillnad. Ingen minister har rest på främjarresa till Ryssland? – Det är ett medvetet val. Men statssekreteraren Oscar Stenström har varit där. Varför finns Israel med på listan över prioriterade länder? – Min statssekreterare har varit där och diskuterat innovationer. Vi har rätt mycket forskningssamarbete med Israel. De ligger långt fram där.