Många har reagerat starkt på ledarstilen i Kommunal, men det är helt fel väg att gå ut ur facket skriver Ulf Björk.

Många medlemmar i Kommunal har reagerat starkt på denna ledarstil med gratis mat, dryck och vistelse på kursgårdar, men tyvärr är det hundratals som väljer att lämna facket.

Helt fel väg att gå, det gynnar bara motståndarna som gnuggar händernas av förtjusning, för vem tjänar på att fackföreningarna får färre medlemmar?

Svaret är: arbetsgivare och borgerligheten. De vill ha svaga fackföreningar, hjälp dem inte med det!

Stanna kvar och kämpa för en stark fackförening för medlemmarnas bästa. Det är du som medlem som bestämmer om hur det ska fortsätta, så engagera dig!

Vi får tillsammans se till att det är människor med moral och etik i enighet med arbetarrörelsens grundläggande värderingar som vi väljer som våra företrädare.

Kom ihåg att enade vi stå och söndrade vi falla.

Ulf Björk, IF Metallare och socialdemokrat