Sandlersalen i ABF-huset i Stockholm är fylld till sista plats. Många är kvinnor, som ser ut att ha bakgrund i ett annat land.

Seminariet ordnas för att hedra minnet av Fadime Sahindal, den unga kurdiska kvinna som sköts ihjäl av sin pappa en januaridag som denna. Hennes uppfordrande blick möter oss från bilden på projektorduken.

I torsdags var det 14 år sedan hon dog. Begreppet hedersvåld var omstritt då, och i viss mån även nu.

Men inte här, där panelen visserligen betonar olika orsaker till hederskulturen men inte ifrågasätter dess existens.

S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson, Berit Jernberg, politiskt sakkunnig hos barn- och ungdomsministern, och övriga deltagare poängterar att bekräftelsen är steg ett mot förändring.

Sluta ge statsstöd till förtryckande organisationer, kräver Amineh Kakabaveh, Varken hora eller kuvad. Foto: Liv Beckström

Sluta ge statsstöd till förtryckande organisationer, kräver Amineh Kakabaveh, Varken hora eller kuvad. Foto: Liv Beckström

Amineh Kakabaveh, ordförande för Varken hora eller kuvad, sitter för V i riksdagen men är kritisk till sin partilednings åsikt att orsakerna till förtryck av förortens kvinnor enbart handlar om klass. ”Det har både patriarkala, kulturella och religiösa strukturer”, säger Amineh.

I samma anda som folkbildaren och socialdemokraten Rickard Sandler som 1911 klädde ”Samhället sådant det är” i sifferdräkt, har hennes förening tagit fram en lägesrapport om hur 1 100 unga i åldrarna 12–18 år ”som lever i en hederskontext” har det i dag.

Tyvärr har inget blivit bättre. Guluzar Tarhan, projektledare i Varken hora eller kuvad konstaterar att hedersrelaterade problem kryper ner i åldrarna.

Enkätsvaren berättar om en hård kontroll. Läs mer här.

Vad kan göras för att komma åt problemet? Panelen verkar tämligen enig:

– Stärk flickorna! Mer makt till kvinnorna! Männens anpassning kommer efteråt. Bekämpa klassklyftorna, de är ett gift som gör ont värre, säger sociologen Mehrdad Darvish-pour.

– Erkänn problemen, våga benämna dem i myndighetssverige, säger utredaren Juno Blom från länsstyrelsen i Östergötland.

– Obligatorisk närvaro vid föräldramöten, föreslår flera.

– Belöna inte de patriarkala organisationer som upprätthåller förtrycket. I dag får de närmare 100 miljoner i statligt stöd – 30 miljoner mer än de som jobbar för kvinnors rättigheter får, säger Amineh Kakabaveh.

Kommunals ordförande Annelie Nordström avgår. Fyra års medlemsökning har raderats på några dagar. Och allt började med vidlyftiga dryckesvanor. Läs mer här.