Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Thailand är ett av en rad länder som köpt JAS Gripen-plan från Sverige. Foto: Jan Collsi / TT

Thailand är ett av en rad länder som köpt JAS Gripen-plan från Sverige. Foto: Jan Collsi / TT

Vapenaffärer och regeringens exportsatsning förefaller att gå hand i hand. Flertalet länder är desamma. ”Vapenindustrins intressen måste alltid vägas gentemot mänskliga rättigheter”, manar Jens Orback på Palmecentret.

Brott mot de mänskliga rättigheterna. Grova övertramp av de fackliga rättigheterna och brister i pressfriheten. Det sker i 18 av de 26 länder där regeringen hjälper näringslivet att exportsatsa, har Arbetets granskning visat.

Läs mer: 18 av 26 länder antifackliga

Vid en genomgång framgår också att många av de prioriterade länderna även är stora köpare av svensk krigsmateriel. 2014 såldes svenska vapen till 22 av de 26 länderna.

– Det finns väldigt många problematiska länder på den här listan, säger Linda Åkerström, ansvarig för vapenexportfrågor på Svenska freds.

Hon gör en lång lista: Thailand, Saudiarabien, Qatar, Malyasia, Indonesien, Förenade Arabemiraten och Algeriet.

– När man ger sig in i stora affärer med de här länderna då kan det bli svårare att kritisera dem.

Den lista som Business Sweden, statens och näringslivets gemensamma organ, har tagit fram över länder som bör prioriteras i exporthänseende innehåller inte alls lika många länder med vilka Sverige bedriver vapenexport.

– Det skulle vara intressant att veta om regeringen har vägt in försvars- och säkerhetspolitiska hänsyn när man valt ut länder. I så fall borde man vara tydlig med att det är andra saker som styr än mänskliga rättigheter, säger Linda Åkerström.

STOCKHOLM 20111006 TT- intervju med Abdulbaset Sieda frÂn Syrien och socialdemokraternas Jens Orback . Foto Bertil Ericson / SCANPIX / kod 10000

Jens Orback. Foto: Bertil Ericson/TT

Jens Orback, generalsekreterare för Palmecentret, reagerar också över så många vapenexportländer är prioriterade.

– Det krävs vaksamhet när regeringens exportstrategi så tydligt fokuserar på länder som vi har en stor vapenexport till. Svensk vapenindustrin intressen måste alltid vägas gentemot våra gemensamma värden om mänskliga rättigheter, menar han.

Näringsminister Mikael Damberg menar emellertid att det inte finns något samband mellan vapenexporten och exportsatsningen:

– Exportstrategin är byggd utan hänsyn till krigsmaterielexporten. Den ingår inte i den. Den regleras av en helt annan lagstiftning.

Är det en slump då?
– Det är ingen slump. För om du tittar på hur stor del av världstillväxten som finns i de här 26 länderna så tror jag att det handlar om 70 procent eller något sådant. Det är inte så konstigt att om länder som växer också importerar krigsmaterial.

En längre intervju med Mikael Damberg finns på arbetet.se fredag den 22 januari.

LÄS OCKSÅ:

18 av 26 exportländer antifackliga

LO ännu inte välkomna på exportresor

Lena Hennel