STOCKHOLM 2015-12-01 Slussen rivs. Kolingsborg, den runda byggnaden i Slussenkarusellen rivs. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod: 30142 ** OUT DN och Dagens Industri (‰ven arkiv) och Metro**

Foto: Tomas Oneborg/TT

Arbetslösheten bland kvinnliga byggnadsarbetare är nästan dubbel så hög som bland männen. I en enkätundersökning som Byggnadsarbetaren gjort lyfts bristen på omklädningsrum upp som en förklaring.

Kvinnor orkar inte lika mycket som män. Extra omklädningsrum saknas. För tuff jargong på arbetsplatsen. I en enkätundersökning som Byggnadsarbetaren gjort med arbetslösa kvinnliga byggnadsarbetare framgår en rad förklaringar från arbetsgivarhåll för att inte erbjuda dem ett ledigt arbete.

”Vi tror inte att du skulle passa in. Vi har mest gubbar i verkstaden”, löd svaret som plåtslagaren Sofie Westergren fick när jobbet hon sökte gick till en man i stället berättar hon för tidningen. Hon har varit arbetslös sedan i november 2014.

Siffror som Byggnadsarbetaren refererar visar att arbetslösheten nu är dubbel så stor bland kvinnliga byggnadsarbetare – 10,4 procent – jämfört med männen, 5,3 procent. Trots att det, enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos, är brist på kvalificerade byggnadsplåtslagare.

Med hjälp av Byggnads a-kassa har gjort en enkät bland kvinnor som var arbetslösa eller i åtgärder i augusti förra året. Totalt skickades 311 enkäter ut.

Svarsfrekvensen var visserligen låg, bara 32 procent – 101 svar, men av dessa uppgav 37 procent – 37 personer – att de upplevde ett motstånd mot från arbetsgivaren att anställa kvinnor, att de till och med blir bortvalda.

Genusforskaren Eva Amundsdotter säger till Byggnadsarbetaren att det sannolikt bottnar i samhällets genusordning.

– I vissa branscher är man mer rakt på, i andra är det mer subtilt.