Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Juni 2015: Syriska flyktingar river ner stängslet till Turkiet och korsar gränsen. Flyktingar kommer att fortsätta vara i fokus, globalt såväl som i EU. Foto: Lefteris Pitarakis/TT

Juni 2015: Syriska flyktingar river ner stängslet till Turkiet och korsar gränsen. Flyktingar kommer att fortsätta vara i fokus, globalt såväl som i EU. Foto: Lefteris Pitarakis/TT

Gränser och migration lär bli viktiga under 2016, ett år som troligen kommer att präglas av en ekonomisk berg-och-dal-banefärd.

– Tack och lov tror jag det här året blir mindre spännande än förra, säger Per Jönsson, Mellanöstern-expert på Utrikespolitiska institutet.

Hans bedömning är att kriget i Syrien trappas ned i år. FN:s säkerhetsråd har dessutom stakat ut en färdplan för fred, och förhoppningen är att förhandlingar ska dra igång denna månad.

Konflikterna i Mellanöstern lär även detta år få stor betydelse för världen. Ökade flyktingströmmar, terrordåd och i dess bakvatten krav på hårdare kontroller och övervakning är några av krigens globala konsekvenser hittills. Maktbalansen i Mellanöstern fortsätter dock att förändras.

– 2016 kan bli året då Iran allt mer kommer in i den internationella värmen, säger Per Jönsson.

De internationella sanktionerna mot landet lättas i år efter kärnen-ergiuppgörelsen. Iran håller dess-ut-om val i februari och frågan blir om det blir moderata eller mer religiöst fundamentalistiska grupperingar som kommer att gå framåt.

Ekonomiskt lär 2016 bli en fortsatt berg-och-dal-banefärd. Tillväxten i Kina bedöms sjunka då landet fortsätter att lägga om sin exportbaserade ekonomi och satsar allt mer på inhemsk service-näring.

Att oljepriset fortfarande är rekordlågt får också effekter. De länder som importerar olja tjänar pengar på det, men i oljenationer som Ryssland, Saudiarabien och Norge försvinner jobben.

På arbetsmarknaden är trenden i EU svagt positiv. Arbetslösheten sjunker i de flesta länder, men det går långsamt. Den svenska regeringens huvudvärk är hur den ska nå målet om att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. I dag har Sverige en arbetslöshet på 7 procent. I Tyskland, som har EU lägsta, är den 4,5 procent.

Svenskt Näringsliv för ofta fram Storbritannien och Tyskland som goda exempel.

– Det tyska jobbundret handlar till stor del om förenklingar av regler, säger Edward Hamilton,
arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Han vill se regelförenklingar för bemanningsföretag men även effektivare yrkesinriktade utbildningar, förändringar av Arbetsförmedlingen och a-kassan samt förändrad arbetsrätt. Målet är att, som i dessa länder, skapa fler låglönejobb i servicesektorn.

Den hetaste EU-frågan i år lär dock inte handla om jobben.

– Största frågan är asyl och flyktingpolitiken, säger Per Hilmersson på TCO.

Dragkampen om hur flyktingarna ska fördelas kvarstår och sätter frågan om Schengensamarbetet på sin spets.

Storbritannien kräver dessutom ett EU-undantag för att minska inflödet av EU-migranter.

Förhandlingar om det pågår just nu med EU, och på toppmötet i -februari kan ett förslag möjligen finnas. Storbritannien ska dessutom hålla en folkomröstning – troligen i år, men senast 2017 – om -landet ska lämna unionen eller inte.

För svenska facket är målet att få in ett socialt protokoll i EU:s fördrag som bättre ska värna de fackliga rättigheterna. I dag har LO-facken i Sverige, Tyskland och Österrike en uppgörelse med de socialdemokratiska partierna i respektive länder om att de ska kräva ett socialt protokoll då EU ska göra om sitt fördrag.

– I år är målet att utvidga den koalitionen, säger Loa Brynjulfsdotter, internationell chef på LO.

Samtal har förts med flera länder. Portugal, de nordiska länderna och Nederländerna är länder som kan gå med i den pakten.

En annan viktig fråga för LO är statminister Stefan Löfvens stora satsning på vad han kallar Global deal. Tanken är att det i dag inte finns några globala regler för arbetsmarknaden, men att det behövs regler för att sprida välståndet som en global tillväxt kan ge. Sådana regler ska tas fram i en omfattande dialog med bland annat fack och arbetsgivare på global nivå, är förhoppningen.

På World Economic Forum i Davos nästa vecka ska svenska regeringen försöka få gehör för idén bland världens ledare.

Erik Larsson

Det här händer 2016

• Januari 19: World Economic Forum, världens ledare samlas i Davos för att diskutera global utveckling. • Februari 18–19: EU-toppmöte där Storbritanniens krav på undantag från EU:s rörlighet tas upp. 26: Parlamentsval i Iran. • Under februari presenterar EU-kommissionen troligen Labour Mobility Package  där förslaget om en revidering av utstationeringsdirektivet finns med samt förslag om hur de sociala trygghetssystemen ska förändras. • Mars 8:Internationella kvinnodagen. 16–17: seminarium i Berlin om hur digitalisering förändrar arbetslivet. Arrangeras av NFS och tyska Friedrich Ebert-stiftelsen. 17-18: EU-toppmöte. • Regeringen presenterar ett nytt biståndspolitiskt ramverk, eventuellt denna månad. April 24: Parlamentsval i Makedonien. 12-13: Europafackets toppmöte. Maj 17:e LO-seminarium i Stockholm om Global Deal. • EU-kommissionen lägger fram förslag om ny agenda för kompetensutveckling. Juni 8:e Världsfacket släpper rapport om fackliga kränkningar i världen. 17-20:e LO:s kongress. 23-24:e EU-toppmöte. • Slutrapport från Nordiska ministerrådet där mål sätts upp om hur arbetsmarknaden i Norden ska utvecklas. • FN-organet ILO håller sitt stora årliga möte. September 30: Parlamentsval i Vitryssland Oktober 7: World Day for Decent Work – arbetsmiljöaktiviteter på många håll i världen. • November 8: Presidentval i USA. 29-30: Världsfacket IFS stora ledningsmöte. 30: Val till styrande rådet i Hong Kong. December 18: Internationella migrantdagen.