Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Den svenska förläggaren och bokhandlaren Gui Minhai har framträtt i kinesisk statlig tv, där han sagt att han frivilligt överlämnat sig till myndigheterna för att sona ett brott. Men den påstådda bekännelsen ifrågasätts nu av människorättsorganisationer.

Nicholas Bequelin, Östasienchef hos Amnesty International, säger att framträdandet väcker fler frågor än svar.

– Ur rättslig synpunkt är videon värdelös. Vi kan inte utesluta att uttalandet gjordes under tvång, säger han.

Konsumentminister Per Bolund (MP), som talat på ett finansiellt forum i Hongkong, säger att Stockholm ”är ganska oroat över utvecklingen” och efterlyser mer ”öppenhet” från myndigheterna i Fastlandskina.

Gui Minhai försvann under mystiska omständigheter från sin lägenhet i Thailand i oktober. Fyra andra personer som arbetar i samma bokhandel i Hongkong, som säljer Pekingkritisk litteratur, har också försvunnit.


TT