Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Om du är statsminister:

1. Konkretisera målet
Fastställ att Sverige ska vara klimatneutralt år 2030. Definiera sedan en total kolbudget mellan år 2015 och 2040 (maximal mängd växthusgaser vi får släppa ut). Inför en ”klimatlag”, liknande Storbritanniens, där etappmål för de närmaste 15 åren fastställs, för fem år i taget. Regeringen förbinder sig sedan att minska utsläppen i enlighet med denna budget. Fördela den på sektorvisa delmål. Om en sektor ökar sina utsläpp måste en annan minska. Överskrivs budgeten efter fem år tvingas staten köpa utsläppsrätter på den internationella marknaden. På så sätt får hela den offentliga styrningen ansvar att jobba med att få ned utsläppen.

2. Se till att koldioxiden bär sina kostnader
För det första måste koldioxidskatten höjas. Fastställ en långsiktig koldioxidskattebana, som ökar med tiden, från och med idag till 2040. Fasa ut alla nedsättningar och undantag, inklusive för transportsektorn, flyg- och sjöfart samt basindustrierna. För det andra måste de miljöskadliga subventionerna kartläggas. Det handlar både om skattelättnader och olika typer av bidrag och stöd. Sedan bör de avvecklas, eller omformas så att de i stället uppnår både sociala, ekonomiska eller klimatmål.

3. Gör en grön omställningsplan
Anta en grön omställningsplan, med investeringar i sektorer vi vet kommer att behöva växa om vi ska lyckas bli klimatneutrala och omställning av de sektorer som är stora klimatförstörare. Den svenska elsektorn är inget stort problem, men i till exempel transportsektorn ökar utsläppen. Även bostadssektorn och flera av basindustrierna är svåra nedsmutsare. Ta ett samlat grepp om hur dessa kan ställa om. Samtidigt måste människor (och företag) som inte klarar omställningen få stöd. Inför en ”omställningsförsäkring“ för dem som drabbas av det snabba omställningsbehovet, samt utöka den gröna skatteväxlingen. 

4. Koppla ihop jämlikhet och hållbarhet
Ju rikare en människa är desto mer klimatförstörare är hon. Ojämlikheten, nationellt och internationellt, driver på ohållbarheten. Socialdemokratin och den svenska regeringen måste ta ansvar för att hållbarheten kopplas samman med jämlikhetsfrågorna. På nationell nivå måste hållbarheten handla om frågor som starkare omfördelning och mer flexibel arbetstid. Internationellt krävs en global Marshallplan för klimatet, med överföring av teknik och resurser från de rika till de fattiga. Målet är att utvecklingsländerna ska ha råd att bygga förnybara energisystem och skydda sina naturresurser innan de hunnit göra samma smutsiga utvecklingsresa som vi.

5. Tillsätt en klimatombudsman
Tillsätt en nationell hållbarhetssamordnare, ett klimatpolitiskt råd och/eller en ombudsman för klimatet. Poängen är att någon instans ansvarar för att hålla i gång miljö- och klimatfrågorna i den nationella debatten mellan COP-mötena. Efter minst 20 år av internationella klimatförhandlingar och 30 år av toppmöten om hållbarhet vet vi mycket väl att målen inte är det viktigaste. Det viktigaste är de konkreta medlen för att vi ska lyckas ta oss dit.

Kajsa Borgnäs

1. Visa vägen
Statsministern tänker själv vara flyktingvärd – berömligt, men helt utan motsvarighet på miljöområdet där vi inte ens vet om Stefan Löfven källsorterar eller har grön el i uttaget.

2. Gör Rosenbad grönt
Det är dags för Stefan Löfven att följa andra statsministrar och presidenter, och sätta solceller på regeringsbyggnader, byta till miljöbilar och ha biobränslen i regeringsplanet. Så visar man att man menar allvar.

3. Representera grönt
Det är dags att ersätta regeringens pinsamma kräftskiva med något som symboliserar framtid, och att i all representation välja bort klimatvidrigt kött och skaldjur.

4. Bryt förhandlingslogiken
I de rödgröna förhandlingarna verkar Gustav Fridolin alltid vilja driva mer grönt och Stefan Löfven får den otacksamma rollen att hålla emot. För sitt partis skull – och den egna själsfriden – bör statsministern lägga egna tuffa miljöförslag. Välj ett område där han själv och arbetarrörelsen bottnar, som Göran Perssons gröna folkhem, men för detta årtionde.

5. Flytta pengarna
Stefan Löfven tjänar hyfsat – men hur sparar han pengarna? Regeringens prat om hållbart sparande bör börja hos statsministern själv.

Mattias Goldman

Om du är en vanlig löneslav:

1. Transportera dig som en tjej
Kvinnor är bättre på att promenera, cykla, åka kollektivt eller samåka till jobbet. Det är klimat-smart och billigt.

2. Byt prylar
Sätt upp en ta-och-ge-hylla på jobbet. Där kan prylar byta ägare – kläder, leksaker och böcker.

3. Spar på resurserna
Minska pappersanvändningen, välj dubbelsidig utskrift som standard. Spar pengar och miljö genom att inte låta lampor, datorer och maskiner stå och dra el när de inte används.

4. Utmana varandra
Många klimattips kan verka som småsaker, men det handlar om att förändra tänkandet och se det som möjligheter. Då hittar man smarta lösningar som att koppla ihop belysningen till en avstängningsknapp så det blir lättare att släcka. Varför inte utmana varandra avdelningsvis och mäta hur mycket som går att spara – el, papper, avfall? Räkna om i pengar och se till att ni får göra något roligt tillsammans som belöning. Det är kul att göra skillnad.

 Svante Axelsson

En vanlig arbetsdag:

1. På morgonen
Duscha hellre än att bada, och duscha snabbt och effektivt. Stäng av all elektronisk utrustning hemma, låt den inte stå på stand-by när du åker till jobbet, och släck givetvis alla lampor.

2. På väg
Om du måste ta bil: Använd motorvärmare så bilmotorn är varm när du kör iväg. Ha rätt lufttryck i bildäcken.

3. På lunchen
Det är jättebra med matlåda, det hjälper till att minska svinnet. Var lite kreativ med dina matrester och du hittar nya spännande kombinationer. Välj grönsaker och frukt efter årstiden, till exempel jordgubbar och tomater på sommaren, morötter och vitkål på vintern.  Ät mer vegetariskt och mindre kött och fisk.  När du äter kött, köp ekologiskt, naturbeteskött, svenskt kött eller vilt kött. Köp miljömärkt mat (som till exempel Krav). Köp lokalproducerad mat och drick vanligt kranvatten. Flaskvatten transporteras med lastbilar som släpper ut koldioxid.

4. På jobbet
Lobba för att företaget ska använda grön el om det inte gör det redan. Källsortera. Använd personliga muggar i keramik i stället för engångsmuggar i plast eller papper.

Lena Hedberg

LÄS OCKSÅ:

Klimatkaos del 1: När tillvaron torkar bort

Klimatkaos del 2: Kan Paris hejda klimathotet?

Klimatkaos del 3: När arbetsgivaren är värsta klimatboven

Klimattipsarna

Skärmavbild 2016-01-14 kl. 09.04.30