Skärmavbild 2016-01-14 kl. 13.08.00

Grafik: Arbetet

Efter många år med minussiffror blev 2015 året då det vände för LO. Vid årsskiftet hade förbunden sammantaget fler medlemmar än föregående år. Särskilt Handels och Kommunal har ökat. 

Skärmavbild 2016-01-14 kl. 13.11.43

Det totala antalet anställda i Sverige ökade 2015. Räknat på tredje kvartalet 2015 var 90 700 fler svenskar sysselsatta jämfört med året innan, och det är ännu för tidigt att säga i vilken utsträckning medlemsplusset speglar en ökad organisationsgrad.

– Organisationsgraden har ju varit klart lägre för LO-grupperna än för tjänstemännen under några år, säger Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet och arbetslivsforskare.

– Det är första gången sedan jag började här 2006 som vi kan redovisa plussiffror, konstaterar LO:s ansvariga för medlemsvärvning, ombudsmannen Jonas Ivman. Vi har fortfarande förbund som tappar, men likväl är vi faktiskt lite stolta! Men långt ifrån nöjda ännu. Foto: LO

– Det är första gången sedan jag började här 2006 som vi kan redovisa plussiffror, konstaterar LO:s ansvariga för medlemsvärvning, ombudsmannen Jonas Ivman. Vi har fortfarande förbund som tappar, men likväl är vi faktiskt lite stolta! Men långt ifrån nöjda ännu. Foto: LO

– Den utvecklingen tog fart när den förhöjda och differentierade a-kasse-avgiften infördes 2007. Till exempel Hotell- och Restaurangfackets a-kassa fick då över en natt en ökad avgift från 97 kronor – som efter skatterabatt i realiteten blev 58 kronor – till 361 kronor utan rabatt.

Vid slutet av 2010 var avgiften till Hotell- och Restaurangkassan uppe i 405 kronor, till IF Metall-kassan 390 kronor och till Byggnads a-kassa 375 kronor i månaden. 1 januari 2014 avskaffades de differentierade avgifterna, och Anders Kjellberg tror att det kan ha bidragit till att LO-grupperna nu ökar.

– Men ökningen brukar ske med en viss eftersläpning, och vad som egentligen har hänt med organisa-tionsgraden vet jag inte förrän jag har studerat siffrorna från ifjol närmare.