Sekos klubb 111 kräver att IF Metall och Handels avbryter överläggningarna med arbetsgivarsidan om försämringar i lagen om anställningsskydd. Effekterna kan bli ännu tystare arbetsplatser där ingen vågar säga ifrån eller ta fackliga uppdrag, skriver klubben.

Ledningarna i IF Metall och Handels har inlett överläggningar med arbetsgivarna om bland annat försämringar i las, lagen om anställningsskydd. Av det som hitintills framkommit så är det ingen trevlig läsning.

• Nyanställda ska sakna anställningstrygghet de första åren.
• Det ska bli lättare att kringgå turordningen i LAS.
• Krav ska riktas mot riksdagen om rätten att förhandla bort villkoren i las.

Det företagen i stället ”erbjuder” är längre uppsägningstid för äldre, samt en begränsning av hur länge man kan arbeta som bemanningsanställd, visstidsanställd inom samma bolag.

Las tillkom 1974 för att skydda arbetarna mot felaktiga uppsägningar. Då upphörde arbetsgivarnas ensidiga rätt att fritt avskeda arbetare. Nu sitter ledningen för två LO-förbund i startgropen för att förhandla om att återinföra företagens möjligheter att säga upp arbetare enligt eget godtycke.

Effekterna kan bli ännu tystare arbetsplatser där ingen vågar säga ifrån, än mindre ta på sig fackliga uppdrag.

Vi kräver:

• Avbryt förhandlingarna – inga försämringar i las!
• Alla papper på bordet – redovisa för medlemmarna innehållet i överläggningarna.
• Rusta till strid för tryggare anställningar för alla, inga försämrade anställningsvillkor.

Seko tunnelbanan, klubb 111 (Uttalandet antaget av Seko Tunnelbanan, Klubb 111, med ca 1 400 medlemmar)