STOCKHOLM 20151103 Torbjˆrn Johansson, avtalssekreterare p LO. Foto: Anders Wiklund / TT / Kod 10040

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO. Foto: Anders Wiklund/TT

Både LO och tjänstemannafacken i PTK ser behovet av bättre pensioner. Men medan PTK begär förhandlingar med Svenskt Näringsliv om högre tjänstepension har LO inte valt väg.

Under onsdagen blev det känt att PTK har begärt förhandlingar med Svenskt Näringsliv om ökade avsättningar till tjänstemännens tjänstepension, ITP.

– Vi måste diskutera vad det här får för konsekvenser för vår del, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. Ännu vet vi inte vad förhandlingarna leder till, eller om det ens blir någon förhandling mellan PTK och Svenskt Näringsliv.

– Inom LO håller vi på med en pensionsutredning. Den måste bli färdig innan vi väljer färdväg i pensionsfrågan.

Historiskt har arbetare haft sämre pensioner än tjänstemän. Den klassklyftan, vars rötter går flera hundra år bakåt i tiden, överbryggades först 2007. Då enades LO och Svenskt Näringsliv om lika stora pensionspremier till arbetarnas Avtalspension SAF-LO som tjänstemännen redan hade inom till sin ITP.

Att arbetarna inte på nytt hamnar på efterkälken är viktigt för LO, säger Torbjörn Johansson.

– Att vi vill ha lika bra villkor som tjänstemännen kan man utgå från. Klasskillnader vill vi inte ha. Arbetsgivarna talar mycket om att de vill ha medarbetaravtal som inte gör skillnad på arbetare och tjänstemän, de får visa att de menar allvar.

Unionens förhandlingschef Niklas Hjert, som också är ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp, säger till Arbetet att facken inom industrin har ett mycket nära samarbete om alla avtalskrav, även krav som gäller tjänstepensionen.

– Vi har självklart informerat LO-förbunden inom industrin om att vi begär förhandlingar med Svenskt Näringsliv om ITP, säger Niklas Hjert.

LO har dock inte informerats om PTK:s förhandlingsframställan, utan fick besked om den först i dag, enligt Torbjörn Johansson.

LÄS OCKSÅ:

Tjänstemän vill ha bättre pension