PTK begär förhandlingar med Svenskt Näringsliv om en förbättring av de privatanställda tjänstemännens tjänstepension, ITP.

PTK:s motiv är att den allmänna pensionen sjunker i takt med att svenskarna lever allt längre. För att tjänstemännen ska få en rimlig total pension måste då inbetalningarna till tjänstepensionen höjas.

– Frågan om att öka pensionsavsättningarna har funnits ett tag och drivits av förbund inom PTK, bland annat i avtalsrörelsen 2013, säger Niklas Hjert, förhandlingschef vid Unionen och ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp. Nu ser alla förbund inom PTK ett behov av att öka avsättningarna.

Det vissa tjänstemannaförbund fick igenom i avtalsrörelsen 2013 var att arbetsgivaren ska betala in extra pensionspengar för att de anställda bland annat ska ha råd att gå ner i arbetstid när de passerat 60 års ålder. Den här förmånen kallas flexpension, men i praktiken är förvaltas den inom ITP-systemet.

När facken inom industrin presenterade sina gemensamma krav inför avtalsrörelsen i höstas ingick ökade avsättningar till flexpensionen. LO-förbunden i industrin begärde ökade inbetalningar till deltidspensionen, som är deras motsvarighet till flexpension.

– Men egentligen anser både vi och arbetsgivarna att pensionsfrågor bäst hanteras inom ITP-planen, säger Niklas Hjert. Därför har vi lämnat en förhandlingsframställan till Svenskt Näringsliv om ITP.

Niklas Hjert vill inte precisera hur mycket tjänstemannafacken vill höja avsättningarna till ITP (”det blir en fråga för förhandlingarna”). Men han gör klart att pensionsförbättringar ska rymmas inom det utrymme för löneökningar som facken inom industrin ser – PTK har inte tänkt sig att ökade pensionsavsättningar skulle betalas läggas ovanpå.

Om PTK får gehör för kravet på ökade pensionsavsättningar i förhandlingar med Svenskt Näringsliv drar tjänstemannaförbunden tillbaka kravet på ökad flexpension i sina branschvisa förhandlingarna om löner och andra villkor.

Skulle PTK däremot gå bet i sina kontakter med Svenskt Näringsliv, så kommer förbunden att driva frågan om förbättrad flexpension i de branschvisa förhandlingarna.

– Därför måste ITP-förhandlingarna vara klara innan de branschvisa förhandlingarna går in i ett avgörande skede, säger Niklas Hjert.

I klartext betyder det att ITP-förhandlingarna med svenskt Näringsliv bör avslutas i februari 2016.
Medan arbetsgivare inom gruv- och stålindustri och verkstadsindustri ofta varit lyriska över flexpension / deltidspension har Almega gjort tummen ner. Inför årets avtalsrörelse har Unionen mycket bestämt sagt att flexpension måste skrivas in i kollektivavtalen med Almega – medan Almega har sagt tvärt nej. Att lyfta över pensionsfrågorna till förhandlingar mellan PTK och Svenskt Näringsliv kan ses som en manöver för att komma förbi den här låsningen.

Niklas Hjert bekräftar inte att motsättningen mellan Unionen och Almega har spelat in, utan säger:

– Vi har fått signaler från arbetsgivarna, inklusive Almega, om att ITP är rätt sammanhang för frågor om tjänstepensionen.

Facken inom industrin har ett nära samarbete inför avtalsrörelserna, och i fråga om flexpension/deltidspension har de gått fram gemensamt.

– Vi har självklart informerat LO-förbunden inom industrin om att vi begär förhandlingar om ITP, säger Niklas Hjert.

Historiskt sett har arbetare haft sämre pensioner än tjänstemän. Först 2007 lyckades LO förhandla sig till lika höga pensionsavsättningar till sin Avtalspension SAF-LO som tjänstemännen har till ITP. Om tjänstemännen nu lyckas förbättra sin tjänstepension blir trycket på LO att följa efter starkt.

Niklas Hjert vill inte säga hur PTK:s förhandlingar om ITP kan påverka LO.

– Men att ökad livslängd sänker de allmänna pensionerna är ett problem inte bara för tjänstemännen.

Svenskt Näringsliv har ännu inte svarat på PTK:s förhandlingsframställan.

Tjänstepension

ITP är en tjänstepension, alltså ett komplement till den statliga pensionen som arbetsgivaren betalar om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. För tjänstemän födda 1979 och senare kallas tjänstepensionen ITP 1. Från det att den anställda fyller 25 år betalar arbetsgivaren in avgifter till pensionen: 4,5 procent på månadslönen upp till 37 063 kronor, och 30 procent på den lönedel som överstiger 37 063 kronor. Det här är exakt samma inbetalningar som privatanställda arbetare får till sin tjänstepension, Avtalspension SAF-LO. Men PTK vill nu förhandla fram högre inbetalningar för tjänstemännen. För tjänstemän födda 1978 och tidigare kallas tjänstepensionen ITP2. Det är i huvudsak en förmånsbestämd pension, alltså pension som motsvarar en på förhand bestämd del av lönen. En mindre del, som kallas ITPK, har formen av ett sparande. I förhandlingarna med Svenskt Näringsliv vill PTK öka den avgift som går till ITPK.