NORRK÷PING 2014-03-07 Arbetsfˆrmedlingen Foto: Yvonne ≈sell / SvD / TT / Kod 30202 ** OUT DN och Dagens Industri (‰ven arkiv) och Metro**

Foto: Yvonne Åsell/TT

I december var 381 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, vilket är 4 000 färre än för ett år sedan. Det innebär en arbetslöshetsnivå på åtta procent för årets sista månad 2015.

– Vi har en fortsatt stark arbetsmarknad och det är naturligtvis positivt att antalet inskrivna arbetslösa minskar. Men samtidigt ser vi en utveckling där allt fler riskerar att fastna i långa tider av arbetslöshet, säger Mats Wadman, analysdirektör vid Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Arbetsförmedlingens statistik från december visar att minskningen av antalet inskrivna arbetslösa framför allt sker bland inrikes födda, men också bland personer som är födda i Europa. Dessa grupper minskade med nästan 22 000 personer, till 238 000.

Samtidigt är det en fortsatt ökning av arbetslösa som är födda utanför Europa. I slutet på december var de 143 000, jämfört med 125 000 ett år tidigare.

Det är också fler inskrivna arbetslösa som har varit utan arbete en längre tid. I slutet på december hade 218 000 personer varit arbetslösa i sex månader eller mer. Det är 7 000 fler än i fjol. I den grupp som har längre arbetslöshetstider finns en överrepresentation av utomeuropeiskt födda.

Mats Wadman menar att utbildningen är viktig för att dessa personer ska komma i jobb.

– Här har skolväsendet en viktig roll.