050512 LO har i uppdrag frÂn LO-kongressen sett ˆver de yrkesfˆrberedande utbildningarna p gymnasieskolan. Projektledare, Kristina MÂrtensson. Foto Bjˆrn Larsson Rosvall/EXPONERA. COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN kod 9100

Kristina Mårtensson. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Överskott i privatägda välfärdsföretag ska i huvudsak gå tillbaka till verksamheten, inte delas ut som vinst till ägarna. Det anser nära 85 procent av de privatanställda medlemmarna i Kommunal.

– Våra medlemmar ser problem när verksamheten styrs av vinstintresse, skriver Kristina Mårtensson och Torbjörn Dalin i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet och presenterar undersökningen.

Fler än 8 av 10 medlemmar som arbetar i privat regi anser att överskott i skattefinansierad verksamhet som vård, omsorg och skola, i huvudsak ska återinvesteras i verksamheten.

Nära 9 av 10 medlemmar anser att kollektivavtal ska vara ett krav för alla företag som har verksamhet i i välfärden. Avtalen säkrar inte bara bra villkor för personalen utan är också en förutsättning för konkurrens på lika villkor, enligt Kommunal.

Fler än 9 av 10 anser att kommuner och landsting ska ställa krav på bemanning vid upphandlingarna. Det ska inte vara möjligt att dra ner på personaltäthet eller personalkostnader för att skapa vinster.

Bakgrunden till undersökningen är påståenden från företrädare i privata företag som Kommunal vill motbevisa.

De hävdar att Kommunal inte tar hänsyn till privatanställda medlemmars åsikter när de ser problem med vinstutdelning.

Kommunal verkar för införandet av en non profit-princip inom vård, skola och omsorg.

– I verksamhet där personal är den absolut största utgiftsposten uppstår starka incitament för att minska bemanningskostnaderna, skriver Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef på Kommunal, och Torbjörn Dalin, utredare, i Svenska Dagbladet.

– Det visar sig också att privata välfärdsföretag har lägre bemanning och fler visstidsanställda.

Vinst får aldrig vara syftet med skolan, vården och omsorgen är budskapet från Kommunal.

– Kvaliteten uppstår i mötet mellan brukarna och välfärdsarbetarna och det är därför nödvändigt att personalen har tid och handlingsutrymme för att anpassa vården och omsorgen efter brukarnas dagsform, skriver de båda.