STOCKHOLM 20151002 PlÂnbok med de nya svenska sedlarna. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Industrin kräver fortsatt höga vinster och stora utdelningar till aktieägarna. Trots att både inflation och räntor är låga. Men inte ens alla storföretag klarar av att nå de vinstkraven, enligt en ny rapport från Facken inom industrin.

Det är lönsamhetsmålen under tio år från 2004 tll 2014 för 18 utvalda industriföretag inom verkstads-, stål-, gruv- och skogsindustri som undersöks i rapporten ”Företagens avkastningsmål”. Tidningen Dagens Arbete har tagit del av den.

En tumregel har tidigare varit att företagens ägare velat ha en avkastning som var något större än summan av inflationen och räntorna. Men trots att prisökningar och räntor pressats nära noll, har avkastningskraven legat kvar på samma nivå som tidigare.

Facken menar att höga vinstkrav kan öka risktagandet och äventyra jobben. Hög avkastning till ägarna kan också innebära lägre investeringar och lägre löneutveckling. Samtidigt som den långsiktiga konkurrenskraften försämras.

Men det är inte alla företag som lyckas leva upp till förväntningarna, enligt rapporten.

Företag som Electrolux, Husqvarna, Sandvik, SCA, SSAB, Stora Enso och Trelleborg har haft svårt att nå de uppsatta målen. Däremot har Alfa Laval, Atlas Copco, Autoliv, Boliden, Holmen, SKF och Volvo lyckats bättre. Endast tre – ABB, SCA och Trelleborg – sänkte tillfälligt vinstkraven efter den svåra finanskrisen 2008-2009, enligt DA

De pengar som delas ut till aktieägarna motsvarar i de flesta företagen 40-50 procent av vinsten efter skatt.