LO-förbundet Byggnads sa redan förra året nej till ett särskilt snabbspår i byggbranschen. Arbetsgivarna vill enbart pressa ner villkoren för arbetarna när de vägrar använda det utbildningsavtal som redan finns. Byggindustrins yrkesnämnd, BYN, kan sköta detta, är den fackliga inställningen.

Byggnads vill inte ens diskutera med oss. Vårt utbildningsavtal kompletterar i normalfallet den svenska gymnasieutbildningen och innehåller till exempel ingen SFI-utbildning, hävdar arbetsgivarna i Sveriges Byggindustrier.

Johan Lindholm, ordförande i Byggnads, förklarar att branschen har ett bra verktyg och fungerande system för kompletterande utbildning, som är lika för alla vare sig man är infödd svensk eller nyanländ flykting med ett byggyrke i bagaget.

– Vi har ett förträffligt verktyg i vårt utbildningsavtal och validerar redan i dag utländsk arbetskraft. För att översätta vår utbildning till olika språk skulle vi kunna ta del av främjandemedel, säger han.

– Vi i Byggnads vill inget annat än att få bukt med återväxten i branschen.

Arbetsgivarna hävdar att Byggnads inte ens vill diskutera frågan om snabbspår. Johan Lindholm hänvisar till Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN, som ansvarar för utbildning och validering. I dess styrelse kan frågor om komplettering av dagens utbildningar göras.

– Vi har ett forum och kan ta nödvändiga beslut där.

Byggnads farhåga är att villkoren i branschen dumpas om ett system med snabbspår inrättas vid sidan av BYN. Den som tar del av utbildningen går in på ett stegvis uppbyggt program och får mellan 65 till 100 procent av en byggnadsarbetarlöns.

– Jag kan inte se något annat syfte. Varför försöka hitta en ny väg vid sidan av vårt förträffliga verktyg om man inte vill ställa arbetare mot arbetare, frågar Johan Lindholm.

På arbetsgivarsidan är Mats Åkerlind, förhandlingschef i Sveriges Byggindustrier, upprörd över Byggnads agerande.

– Ett snabbspår innebär att vi ska komma överens om åtgärder för att de nyanlända inte ska hamna långt från arbetsmarknaden. De är utsatta och har språksvårigheter. Vi parter har all anledning att underlätta för dem.

Mats Åkerlind vill inte avvisa den fackliga linjen och låta BYN sköta inskolningen av nyanlända i branschen. Men han understryker att lärlings- och valideringssystemet saknar viktiga bitar i snabbspåret.

Nyanlända behöver utbildning i svenska, särskilt yrkessvenska. Viktigt är också utbildning i säkerhet, arbetsmiljö och parternas roller på arbetsplatsen.

– Svenska arbetstagare har en enorm fördel jämfört med nyanlända. Därför är det motiverat med stödåtgärder. Vi borde tillsammans utbilda och informera dessa personer. Byggnads vill inte vara med på detta.

Kan inte svenskstudier och annat inlemmas i BYN:s utbildningar när de riktas till nyanlända?
– Det kanske går, men kräver att parterna sätter sig ner och kommer överens om det.

Det var i våras som regeringen presenterade idén om ett snabbspår. Arbetsgivare och fackförbund skulle samarbeta för att snabbt ordna fram platser åt nyanlända.

Deras yrkeskunskaper skulle skyndsamt valideras samtidigt som de skulle få yrkesinriktad svenskundervisning. Målet är de nyanlända snabbt skulle kunna ta steget in i arbetslivet.

LÄS OCKSÅ:

Snabbspår till jobben på plats efter nyår

Debattartikeln som Byggnads publicerade i flera lokaltidningar