Waitress Courtney Jones processes a dinner tab with a Rail table side credit card processing device at Tableau, a Dickie Brennan & Co. restaurant, in New Orleans, Monday, June 15, 2015. Dickie Brennan & Co., which operates four New Orleans restaurants, expects to pay more than $25,000 to replace card readers and software once chip cards are phased in and magnetic stripe cards, which are easier for thieves to copy, are phased out. (AP Photo/Gerald Herbert)

Foto: Gerald Herbert/TT

Inom hotell- och restaurangnäringen har nära 8 av 10 som sagts upp på kollektivsidan fått jobb igen efter coachning av Trygghetsfonden TSL. Detsamma gäller resten av LO-kollektivet visar en utvärdering av förra året, skriver Hotellrevyn.

Av de över 750 uppsagda från hotell och restauranger som haft stöd av fonden har inte alla fått ny tillsvidareanställning. Strax under 40 procent gick till fast jobb, 25 procent till visstidsanställning och 14 till behovsanställning efter avslutat program.

Bland de anställda i branschen valde dessutom 6 procent en utbildning med TSL i ryggen, skriver Hotellrevyn.

Trygghetsfonden TSL stödde sammanlagt 17 000 personer med omställningsstöd under 2015. I hela gruppen fick 80 procent nytt jobb av något slag.

Bäst lyckades uppsagda byggnadsarbetare målare och elektriker. Av dem hade 9 av 10 någon form av anställning efter insatsen, för 7 av 10 handlade det om tillsvidareanställning.