Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Krisdrabbade Spanien återhämtar sig snabbt. På ett år har arbetslösheten sjunkit med över 2 procentenheter, men den är fortfarande en av västvärldens högsta.

– Det är en mycket positiv trend, kommenterade landets premiärminister Mariano Rajoy de nya arbetslöshetssiffrorna från Eurostat.

Detta trots att landet fortfarande har en av Västeuropas högsta arbetslöshet.

Eurostat senaste siffror, från november 2015, visar att arbetslösheten uppgick till 21,4 procent förra året, vilket är skyhögt över EU-genomsnittet på 9,1 procent.

Men siffrorna är ändå positiva. Den spanska arbetslösheten sjunker nu snabbast i EU och är nu 2,3 procentenheter lägre än i november 2014 då den uppgick till 23,7 procent.

Det kommer också fler positiva signaler från Spanien. Nyligen höjde den spanska centralbanken sin prognos för ekonomisk tillväxt och tror att 2015 års siffror landar på en tillväxt på 3,2 procent och kommer att uppgå till 2,8 procent detta år. Den tidigare prognosen var 3,1 respektive 2,7 procent.

Den högsta arbetslösheten i EU har Grekland där 24,6 procent uppges sakna arbete.

EU-trenden är för närvarande att arbetslösheten sjunker i de flesta, 25 av 28, länder. Endast i Finland och Österrike stiger den jämfört med för ett år sedan, där är den nu 9,4 respektive 5,8 procent.

Enligt Eurostat var 22,2 miljoner arbetslösa i EU i november 2015, vilket är 2,1 miljoner färre än samma månad 2014.

Ungdomsarbetslösheten (personer under 25 år) var i november 20 procent och 4,5 miljoner var registrerade som arbetslösa, enligt Eurostat.