Arbetet Global
Arbetet Global – fackliga utrikesnyheter från hela världen
K÷PENHAMN 20160111 Infrastrukturminister Anna Johansson besˆker Kastrup flygplats i Kˆpenhamn med anledning av de nyligen infˆrda id-kontrollerna. Foto: Emil Langvad/TT kod 11530

Infrastrukturminister Anna Johansson besöker Kastrup flygplats i Köpenhamn med anledning av de nyligen införda id-kontrollerna. Foto: Emil Langvad/TT

Nu har infrastrukturministern gjort samma resa som 8 000 dagliga tågpendlare gör från Danmark till Sverige — med id på fickan och dubbla id-kontroller. Men vissa pendlare tycker att Anna Johansson borde ha gjort resan under rusningstimmarna.

Bara då kan man se hur id-kontrollerna faktiskt påverkar pendlarna, anser många som pendlar i regionen. Men infrastrukturminister Anna Johansson (S) tycker att ett förmiddagsbesök passade bättre.

– Vi hade varit i vägen om vi står och försöker hantera ett ministerbesök mitt i värsta rusningstrafiken, säger hon och lyfter fram att pendlarna inte behöver fler störningar.

Löpande får hon rapporter om hur pendlingen fungerar vid olika tidpunkter på dygnet. Och pendlarrepresentanter ska hon också träffa under besöket i regionen. Hur ska livet för Öresundspendlarna underlättas? Det diskuterades under ett dansksvenskt ministermöte i Köpenhamn.

– Vi lyssnar självklart på synpunkterna som kommer från dansk sida, och ser om det finns möjlighet att lösa de problem som upplevs som extra besvärliga. Men vi har ett starkt intresse av att få ner antalet som söker asyl i Sverige.

Danmarks transport- och byggnadsminister Hans Christian Schmidt lyfte problemet med transportörernas kostnad för att utföra id-kontrollerna.

TT: Kan ni tänka er att stå för delar av kostnaden?
– Vi tittar på frågan, men vad det landar i är för tidigt att säga, säger Johansson till TT.

Hon framhöll att id-kontrollerna kan komma att hävas om regeringen ser att inflödet av asylsökande minskar påtagligt, och ligger på en låg nivå över en viss tid.

”Kraftig minskning ” och ”helt andra nivåer” är formuleringar som Johansson upprepar när hon talar om antalet asylsökande.

TT: Mycket lägre nivå än 200 per dag?
– Mycket lägre än 200.

Polisen ser en tydlig effekt av id-kravet som började gälla den 4 januari — inte minst vid Hyllie. Bara sex flyktingar togs till exempel emot av polisen på Hyllie i onsdags, för att registreras som asylsökande hos Migrationsverket. En siffra som kan jämföras med att hundratals ankom under många höstdygn.

Beroende på slutdestination i Sverige, avgångstid från Köpenhamn och kötiden förbi id-kontrollen har Öresundstågens restid för resenärerna förlängts med mellan drygt tio minuter och nästan en timme.

– Men det har faktiskt gått väldigt smidigt för mig, jag har inte försenats alls, säger Sandra Påhlman till TT:s utsände reporter i Köpenhamn.

Men den stora prövningen sker i eftermiddag. De större flaskhalsarna har hittills drabbat pendlare i rusningstid — de som reser från arbete i Danmark till bostad Sverige mellan klockan 16 och 19.

Id-kontroller från Danmark

• Lagen som kontrollerna grundas på började gälla den 21 december, men började tillämpas den 4 januari.

• Företag som kör bussar, tåg eller färjor från Danmark till Sverige måste kontrollera att passagerarna har giltigt id med foto.

• Den som saknar giltigt id får inte åka med. Reglerna gäller även bilresenärer.

• Undantag görs för barn som reser tillsammans med föräldrar.

• Ensamkommande barn måste ha giltigt id.

• Transportörerna kan få böta 50 000 kronor om de inte har gjort de kontroller som krävs och låter personer utan giltigt id åka med.

• Polisen ska kontrollera att transportörerna gör det de ska.

• I november infördes tillfälliga ID-kontroller på färjor från Tyskland och Danmark till Sverige. Då utfördes enbart stickprovskontoroller.

Källa: Näringsdepartementet