STOCKHOLM 20110926 En sjuk kvinna ligger i en s‰ng Foto Jonas Ekstrˆmer / SCANPIX / kod 10130

Foto: Jonas Ekströmer/TT

En majoritet av de privatanställda tjänstemännen känner inte till att de har en sjukförsäkring genom kollektivavtalet. Den ger löneutfyllnad vid långvariga sjukskrivningar.

– Det behövs ökad kunskap om vad kollektivavtalet innebär vid längre sjukfrånvaro, säger Ulrika Öberg, försäkrings- och pensionsspecialist på PTK i ett pressmeddelande.

Nära 80 procent av alla privatanställda tjänstemän omfattas av kollektivavtal. Men okunnigheten om vad avtalen innebär är stor. En majoritet, 6 av 10 tillfrågade, känner inte till att de har sjukförsäkring via avtalet, visar en undersökning som PTK beställt av Novus.

Försäkringen ger extra löneutfyllnad efter 14 dagars sjukskrivning. I genomsnitt får den sjukskrivne tjänstemannen när 11 000 kronor mer i månaden jämfört med en kollega på en arbetsplats utan kollektivavtal.

­– Kollektivavtalet är ett viktigt skyddsnät för den som blir sjuk. Den som arbetar på en arbetsplats med avtal kan känna sig lugn, konstaterar Ulrika Öberg.