NYK÷PING 20150103 Ishalka p v‰gen vid Bjˆrksund, Tystberga, Sˆdermanland, bl.a. har en buss kanat av v‰gen vid S‰ttersta. Den extrema halkan har bidragit till flera trafikolyckor under morgonen i Sˆrmland. FrÂn flera hÂll i landet rapporteras om bÂde olyckor och inst‰lld trafik till fˆljd av det hala v‰glaget. Foto Pontus Stenberg / TT kod 11287

Foto: Pontus Stenberg/TT

Arbetsmiljöverket gör en gör helt om kring säkerheten för bilbärgare och däckjourer. Den nya huvudlinjen är att landets hundratals företag själva ska riskbedöma jobben ute på vägarna.

Tidigare har verket krävt att inget arbete får utföras utan en TMA-bil, ett fordon med ”krockkudde” uppställd som skydd.

– Det här skadar verkets trovärdighet, säger Transports arbetsmiljöombudsman Martin Miljeteig till tidningen Transportarbetaren.

Riskerna för bärgare och däcksbytare längs vägarna har länge varit ett arbetsmiljöproblem. För fem år började Arbetsmiljöverket med ett nytt angreppssätt i Stockholmsregionen.

I stället för att företagen själva fick ansvara för riskbedömning och eventuella säkerhetsåtgärder skickade inspektörerna ut underrättelser till alla berörda bolag. Breven följdes upp med vitesbeslut som innehöll strikta krav på skydd vid bärgningsarbete på alla riskklassade vägar. Viktigast av allt var skyddande TMA-bilar på plats innan arbetet påbörjades.

I somras kom de första signalerna om att verket ändrat sig för ett arbetssätt där ansvaret för arbetsmiljön läggs tillbaka på arbetsgivarna.

Arbetsmiljöverket bestämde sig, enligt Transportarbetaren, dagarna före jul och de nya riktlinjerna innebär bland annat att arbetsgivarna ska göra riskbedömningar enligt kraven i arbetsmiljölagen.

Under en övergångsperiod gäller de gamla reglerna med TMA-bilar i Stockholm, Örebro och Västerås.