060205. Tjej som surfar p sin dator. Foto. Hasse Holmberg. Kod 96 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN

Foto: Hasse Holmberg/TT

I drygt ett år har Försäkringskassan ägnat sig åt olaglig kameraövervakning av sina anställda. Trots att Datainspektionen kräver att övervakningen upphör, fortsätter kassan att bryta mot lagen och filma sina anställda.

Det handlar om Försäkringskassans tjänst ”Personligt webbmöte”. Under ett års tid har personer med sjukpenning, underhållsstöd, bostadsbidrag och aktivitetsersättning haft möjlighet till livechatt med handläggare på Försäkringskassan.

Ett sätt att modernisera och ligga i framkant, enligt ledningen, som hoppades kunna skapa känslan av ett fysiskt möte. Men sedan tjänsten infördes våren 2014 har anställda på kassan känt oro för deras personliga integritet, och för att materialet ska spelas in och delas i sociala medier.

För en tid sedan anmälde därför Irre del Barba, dåvarande skyddsombud på Försäkringskassans kundcenter i Gävle, kameraanvändningen till Datainspektionen.

Strax innan jul kom beskedet att tillsynsmyndigheten förelägger Försäkringskassan att upphöra med webbkamerorna eftersom användningen bryter mot kameraövervakningslagen.

– Jag är väldigt nöjd och glad över beslutet. Många kolleger känner lättnad samtidigt som de är besvikna på Försäkringskassans ledning som hävdat att kameraanvändningen är laglig, säger Irre del Barba.

I Datainspektionens beslut framgår att Försäkringskassan inte inhämtat de anställdas samtycke enligt 22:a paragrafen i kameraövervakningslagen. Tillsynsmyndigheten anser inte heller att Försäkringskassan visat att dess intresse att använda webbkameror väger yngre än de anställdas intresse att inte bli övervakade på det sättet.

”Försäkringskassans användning av webbkameror är därmed i strid med 23§ kameraövervakningslagen”, skriver Datainspektionen.

Försäkringskassan har, trots att det är olagligt, valt att fortsätta med webbtjänsten med motiveringen att de väntat på att beslutet skulle vinna laga kraft i dag, den 8 januari.

När Arbetet söker Försäkringskassan visar det sig att myndigheten överklagat beslutet till Förvaltningsrätten.

– Vi har skickat in en så kallad blank överklagan, det vill säga: vi har inte med skälen i överklagan, utan har begärt uppskov med dessa till den 29 januari, säger Viktor Svensson, pressekreterare på Försäkringskassan.

På frågan om myndigheten kommer att fortsätta med webbtjänsten till dess domstolen tagit ett beslut svarar Viktor Svensson först att det kommer de göra. Därefter ringer han tillbaka och meddelar att ledningen ska ha ett möte om detta på måndag.

Till dess fortsätter ni?
– Ja, i dag fortsätter vi som vanligt, säger han.

Katarina Högqvist är jurist på datainspektionen. Hon tycker att Försäkringskassan agerar felaktigt och tar en stor risk.

– De borde haft stöd i lagen redan när de började med kameraanvändningen, och det hade de inte. Vi anser att de bedriver övervakning i strid med lagen och det kan vara skadeståndsgrundande, säger hon.