ENK÷PING 20130925 En man tˆmmer sin brevlÂda p post Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10180

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Under årets första vecka fick samtliga arbetsgivare uppvaktats med ett brev från Arbetsmiljöverkets generaldirektör, som påminner om de nya föreskrifterna från 31 mars om organisatorisk och social arbetsmiljö.

”Som arbetsgivare har du ett ansvar att informera skyddsombud och dina medarbetare om de regler som gäller enligt arbetsmiljölagen”, påminner Erna Zelmin-Ekenhem.

Reglerna tar bland annat upp hur stress ska förebyggas, hur arbetstiden ska förläggas så att återhämtning garanteras och vad som ska göras för att motverka mobbning och kränkande särbehandling.

I föreskriften har också reglerna kring omvårdnadsarbete i annans hem inkluderats.

Föreskriften finns att hämta på Arbetsmiljöverkets webbsida.