Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

This April 25, 2015 photo shows dead frogs floating on the surface of Lake Titicaca in Pata Patani, Bolivia. Lake Authority President Alfredo Mamani blames the frog kill on untreated sewage and other waste that distill into a hydrogen-sulfite cocktail that chokes the life out of near-shore aquatic habitats. (AP Photo/Juan Karita)

Foto: Juan Karita/TT

Bolivia och Peru har kommit överens om att satsa över 500 miljoner dollar för att rensa upp den kraftigt förorenade Titicacasjön. Det är Sydamerikas största sötvattenkälla, och ligger längs gränsen mellan de båda länderna.

Sjön riskerar att förstöras av utsläpp från industrier och hushållsavfall i området, fiskarna har fått se sin fångst minska och döda grodor har setts flyta runt bland algerna.

Sjön utgör hem för mängder av grodor, fåglar och fiskar, varav två utrotningshotade arter. Överenskommelsen mellan Bolivia och Peru syftar till att förbättra den biologiska mångfalden, minska miljöpåverkan och öka medvetenheten om påfrestningarna på sjön.

Programmet är tänkt att löpa fram till år 2025.

TT

klikli