Den palestinske prästen Mitri Raheb och den israeliske journalisten Gideon Levy delar på årets Palmepris för deras kamp mot våld och ockupation.

I motiveringen från Olof Palmes minnesfond sägs att de båda med sin gärning ger ”en strimma av hopp till en konflikt som alltför länge plågat och alltjämt plågar miljontals människor och påverkar världsfreden”.

Raheb är kyrkoherde i den lutherska kyrkan och arbetar för ett mångreligiöst Mellanöstern. Levy kommer själv från flyktingmiljö med föräldrar som tvingades emigrera från det naziockuperade Tjeckoslovakien, och han har gjort försoningen med det palestinska folket till sin livsuppgift.

Olof Palmepriset delas ut den 29 januari vid en ceremoni i riksdagen. Pristagarna får dela på prissumman om 75 000 dollar.

f