STOCKHOLM 20151002 PlÂnbok med de nya svenska sedlarna och nÂgra kreditkort och betalkort. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10080

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Enligt Medlingsinstitutet ökade lönerna i genomsnitt med 2,4 procent mellan perioden januari till oktober 2015.

Nedbrutet på olika arbetsgrupper så är den genomsnittliga löneökningen 2,3 procent för näringslivet, 2,5 procent för tjänstemännen och 1,8 procent för arbetare. Detta enligt Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Siffrorna bygger på ett genomsnitt för januari till och med oktober månad 2015 jämfört med motsvarande period 2014. När man enbart jämför oktober månad 2015 med samma månad året innan blir löneökningarna 2,5 procent för näringslivet och 2,4 procent för hela ekonomin.

Den lägre ökningstakten för hela ekonomin förklaras av att lönerna i staten ökade med endast 1,1 procent.

I kommunerna ökade lönerna med 2,8 procent och i landstingen med 2,5 procent.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.