STOCKHOLM 2015-12-16 Socialfˆrs‰kringsminister Annika Strandh‰ll (S) fotograferad p sitt kontor i socialdepartementet Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT / Kod 10078 ** OUT DN och Dagens Industri (‰ven arkiv) och Metro**

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT

Några dagar innan riksdagens pensionsgrupp skulle samlas för att diskutera en framtida reform av AP-fonderna uttalade sig moderaternas ekonomiskpolitisk talesperson Ulf Kristersson i Dagens Industri och berättade att moderaterna tänkte stoppa flera av förslagen.

I dag beskriver socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i en intervju i Svenska Dagbladet detta agerande som något som bröt mot de regler som gruppen alltid jobbat efter.

– Förhandlingsmässigt var det fem i tolv, där vi diskuterade flera kompromissförslag och så möts jag av den här DI-artikeln. Det som gör mig mest fundersam är att det är svårt att se det som ett olycksfall i arbetet med tanke på att Ulf tidigare har lett arbetet i pensionsgruppen. Är det någon som vet hur vi brukar jobba så är det han, säger Annika Strandhäll i intervjun.

Själv är hon ändå försiktigt positiv inför vad gruppen ska kunna åstadkomma det här året. De kommer att reda ut spelreglerna. Hon säger vidare att ”man måste säkra att de som sitter i pensionsgruppen har mandat och att förhandlingarna sköts i pensionsgruppen och inte vid sidan av”.

Ulf Kristersson är inte längre kvar i gruppen.

Det som riksdagens pensionsgrupp förhandlade om var bland annat en minskning av antalet AP-fonder från nuvarande fem till tre och en ny myndighet med uppgift att övervaka AP-fonderna.

LO har – liksom TCO, Saco och Svenskt Näringsliv – varit kritiska till förändringarna som diskuterats och liksom Ulf Kristersson gått emot förslaget på debattsidan i Dagens Industri.

LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin säger till Arbetet att han tycker att gruppen – mot bakgrund av denna eniga kritik från arbetsmarknadens parter – ska släppa diskussionerna om att förändra själva AP-fonderna och i stället ägna sig åt viktigare pensionsdiskussioner.

– Som vi nyligen visade i en rapport är det många i LO-grupperna, som får så dålig pension att de inte kan leva på den. Särskilt kvinnor är utsatta, men LO-grupperna i stort får sämre pension än andra. Och för dem som fortsätter efter 65 för att få möjlighet till en lite högre pension är problemet att ersättningssystemen inte hänger med idag. Du får inte sjukersättning eller arbetslöshetsersättning efter 65, fastän alltfler måste jobba längre för att klara sig. Det här är de viktiga frågor vi tycker att man bör diskutera.

LÄS OCKSÅ:

Inget nytt förslag om sammanslagna AP-fonder

Arbetsmarknadens parter: Stoppa förslaget om nya AP-fonder

Politiskt spel om ny pensionsålder