Martin-K-webbledartopp

Minns ni filmen Mars Attacks? Marsianer invaderar Jorden och säger sig vara goda, något de upprepar långt efter att de börjat massakrera alla människor de ser. ”Ni har inget att frukta. Vi är era vänner”, ljuder ur högtalarna medan marsianerna idkar prickskytte mot jordinvånarna.

Med ungefär samma logik upprepar regeringen nu att Sverige står upp för internationell asylrätt, då de i verkligheten kväver den.

Asylsökande ska så långt möjligt styrka sin identitet. Om de inte har id-handlingar har de ändå rätt att begära asyl då de kommer till Sverige. Men den rätten rundas effektivt om flyktingar utan id-handlingar blir avslängda redan i Danmark.

Att bygga stängsel och murar och samtidigt påstå att asylrätten värnas är därmed lika falskt som ett högtalarutrop från marsianerna i Mars Attacks.

För Socialdemokraterna är denna motsägelse förståelig. Den grundläggande normen om alla människors lika värde och internationell solidaritet går helt enkelt inte att applicera på en politik som stänger ute människor i nöd.

Alltså är det bäst att inte låtsas om motsättningen och i stället fortsätta låta det förinspelade högtalarmeddelandet stå på medan motsatsen förverkligas.

Miljöpartiets agerande är än mer oansvarigt. Åsa Romsons försök till offerroll var direkt oförskämt mot människor i nöd. Det är inte Åsa Romson det är synd om när hon överger asylrätten.

Att utbildningsminister Gustaf Fridolin helt tagit avstånd från sitt eget partis politik och kallar det beslut hans egen regering tagit om id-kontroller för ett ”skitbeslut” visar återigen att Fridolin egentligen inte har någonting i en rödgrön regering att göra och att han nog aldrig har velat sitta i en.

Tidigare har han propagerat för fler låglönejobb för flyktingar, något som skulle pressa ned allas löner, där han hamnat på rak kollisionskurs med Stefan Löfven.

Hans agerande passar därmed väldigt väl in i ett annat partis flyktingpolitik, nämligen Centerpartiets – öppna för flyktingar, sänk deras löner, strunta i att utbilda dem och voilà, så har vi skapat en ny underklass.

Varken S eller MP lär vinna några röster på de id-kontroller som nu införs, där resenärer som från och med i dag passerar den svenska gränsen, danskar, svenskar, flyktingar eller japanska turister, dessutom får sina identitetshandlingar fotograferade och katalogiserade av vaktbolag eller av resebolagen själva.

Naturligtvis är dessa fotografier ett horribelt intrång i den personliga sekretessen och integriteten som ingen i regeringsställning ännu över huvud taget har kommenterat.

I stället hör vi det förinspelade högtalarutropet: ”Vi har kommit i fred. Vi är era vänner”.