Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Danmarks statsminister Lars Lokke Rasmussen håller presskonferens och meddelar att Danmark börjar med id-kontroller vid gränsen mot Tyskland redan idag klockan 12.00. Foto Björn Lindgren / TT

Danmarks statsminister Lars Lokke Rasmussen håller presskonferens och meddelar att Danmark börjar med id-kontroller vid gränsen mot Tyskland redan idag klockan 12.00.
Foto Björn Lindgren / TT

Vid midnatt infördes id-kontroller på resor från Danmark till Sverige. En åtgärd som ger ringar på vattnen — tolv timmar senare införde Danmark tillfällig gränskontroll mot Tyskland.

– Vi vill inte återigen se att flyktingar och migranter vandrar på våra motorvägar, säger statministern Lars Løkke Rasmussen, som förklarar att regeringen känner sig tvingad att införa gränskontroller vid tysk-danska gränsen.

Beskedet om de danska gränskontrollerna, som gäller med omedelbar verkan, lämnades av statsminister Lars Lökke Rasmussen på en presskonferens vid lunchtid. Till skillnad från Sveriges åtgärder ska de danska kontrollerna inte vara heltäckande:

– Polisen kommer inte att be alla att visa pass, säger han.

Han räknar inte heller med att antalet flyktingar ska minska i och med detta. Tvärtom kan antalet asylsökande komma att öka, säger Lars Løkke Rasmussen.

– De som inte vill söka asyl ska stoppas vid gränsen och inte släppas in i Danmark.

I första omgången kommer gränskontrollen att pågå i tio dagar, med möjlighet till förlängning.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson välkomnar det danska beslutet om gränskontroller.

– Jag ser positivt på det. Men det borde ha kommit tidigare. En stor del av våra problem har ju uppstått därför att Danmark fungerat som ett transitland för flyktingar, vilket strider mot Schengen-reglerna. Man har inte velat ta tag i det, men nu gör man det, säger Morgan Johansson till TT.

Han konstaterar att beslutet om gränskontroller är detsamma som Sverige fattade redan i november. Sen återstår det att se om även Danmark inför transportöransvar med id-kontroller för resande till landet.

– Man har ju redan folketingsbeslut på det, men en orsak till att man inte infört det tror jag beror på att situationen i Danmark när det gäller antalet asylsökande ser helt annorlunda ut än i Sverige. Vi tog emot cirka 160 000 förra året medan Danmark tog emot 21 000, säger Morgan Johansson.

LÄS MER: FN-sändebud sågar id-kontroller

Id-kontrollerna på resor från Danmark till Sverige inleddes vid midnatt. Till en början verkade inga större problem uppstå för resenärerna och den kritiserade svenska åtgärden verkade inledningsvis ha fått effekt på antalet flyktingar som söker sig till Malmö.

– Det har inte kommit en enda asylsökande sedan vi började klockan sex i morse. I natt kom det bara någon enstaka, berättar ett polisbefäl vid kontrollen på Hyllie station.

Strax efter halv sju mötte ett tiotal polismän de kanske fyra, fem passagerare från Kastrup som steg av i svenska Hyllie i Malmö. Id-kontrollerna var snabbt avklarade.

– Jag åker buss från Dragør till Kastrup och därifrån med tåg. För en gångs skull gick tåget i tid. Det blir kanske värre lite senare, säger Kenneth Christensen som dagligen pendlar från Dragør till jobbet i Vellinge söder om Malmö.

På andra sidan bron, vid Kastrup station, har 34 kontrollstationer byggts där passagerarna slussas igenom när de byter perrong för att åka vidare till Sverige. Kontrollstationerna bemannas dygnet runt av totalt 150 vakter från Securitas. Mellan spåren har ett 325 meter långt stängsel uppförts för att id-lösa flyktingar inte ska kunna ta sig förbi kontrollerna.

Alla id-handlingar blir fotograferade av vakterna i fållorna, rapporterar TT:s reporter på plats vid Kastrup.

Id-kontrollerna har på förhand mötts av kritik. Tåg- och bussbolag liksom många resenärer fruktar stora förseningar. Och från politiskt håll, inte minst i Skåne, ifrågasätts åtgärden som befaras slå mot arbetsmarknad och företagande.

Infrastrukturminister Anna Johansson frågades ut i P1 Morgon i morse och kommenterade farhågorna:

– Behovet av att kraftigt få ner antalet människor som söker asyl i Sverige är större än risken att få långsiktigt allvarliga konsekvenser för Skåneregionen, sade hon.

Vilken nivå som är rimlig på Sveriges flyktingmottagande ville hon inte specificera men uppgav att det nu kommer omkring 2 000 personer per dag och att ”det är fortfarande väldigt högt”.

Migrationsverket räknar med att id-kontrollerna ytterligare kommer att minska antalet asylsökande.

– Det är rimligt att anta. Om det krävs en foto-id-handling för att resa in i Sverige bör det innebära att färre människor kommer, säger presschefen Fredrik Bengtsson.

Myndigheten har dock ännu ingen prognos över hur många färre som kommer att komma.

Filip Norman/TT

John Alexander Sahlin/TT

Thomas Hamberg/TT

 

Fakta: Id-kontroller från Danmark

Lagen som kontrollerna grundas på började gälla den 21 december, men först i dag, den 4 januari, börjar den tillämpas.

Företag som kör bussar, tåg eller färjor från Danmark till Sverige måste kontrollera att passagerarna har giltigt id med foto.

Den som saknar giltigt id får inte åka med.

Undantag görs för barn som reser tillsammans med föräldrar.

Ensamkommande barn måste ha giltigt id.

Transportörerna kan få böta 50 000 kronor om de inte har gjort de kontroller som krävs och låter personer utan giltigt id åka med.

Polisen ska kontrollera att transportörerna gör det de ska.

Sanktionsavgifter får tas ut i förskott om transportören inte är ett svenskt företag.

Källa: Näringsdepartementet

Fakta: Dubbla kontroller

Id-kontrollerna sker framför allt vid spår ett på Kastrups flygplats där tågen till Sverige går. Sammanlagt finns fem upp- och nedgångar där väktare kontrollerar resenärernas identitet. Som giltig identitetshandling räknas pass, körkort samt nationellt id-kort. Varje kontroll tar 15—20 sekunder.

De tåg till Sverige som går från Köpenhamn stannar vid spår två vid Kastrups flygplats där alla passagerare måste byta till spår ett.

Utöver detta sker id-kontroller även på samtliga bussar och färjor som går mellan Danmark och Sverige. Om ett giltigt id inte finns, får personen ifråga inte kliva på bussen eller färjan.

För biltrafikanter sker ingen id-kontroll på den danska sidan. I stället sker en gränskontroll vid Lernacken vid Malmö. Även tågresenärerna kontrolleras av polis på den svenska sidan, vid Hyllie station i Malmö. Vissa måste alltså identifiera sig två gånger innan de får komma in i Sverige.