Arbetet Global
Arbetet Global – fackliga utrikesnyheter från hela världen
Joakim Ruist, migrationsforskare vid Handelshˆgskolan i Gˆteborg. Foto: Carina Gran / Handout / kod 10500 **OBLIGATORISK BYLINE: Carina Gran / ** **Endast fˆr redaktionell anv‰ndning. Bilden kommer frÂn en extern k‰lla och distribueras i sin ursprungliga form som en service till vÂra abonnenter**

Joakim Ruist, migrationsforskare vid Handelshögskolan i Göteborg. Foto: Carina Gran/TT

Inför skärpningarna i Sverige klargör regeringen i Oslo att åtstramningar ska göra det mindre attraktivt att söka asyl i Norge. Även Danmark anpassar sig till Sverige och förbereder skärpningar — men en expert menar att de tuffare tagen inte löser några problem alls.

– Vi kommer att ha en av de hårdaste invandringslinjerna i Europa, säger Sylvi Listhaug, invandrings- och integrationsminister från Fremskrittspartiet, på en presskonferens om Norges stramare asylregler.

Regeringen föreslår bland annat att alla asylsökande som närmast kommer från ett annat nordiskt land ska kunna avvisas redan vid gränsen. Regeringen hänvisar till att Sverige infört liknande regler.

Permanenta uppehållstillstånd ska också kunna utfärdas först efter fem år i stället för tre, som i dag. Vidare krävs att han eller hon skaffar bostad samt arbete eller utbildning, uppger nyhetsbyrån NTB. Personen ska även klara ett muntligt prov i norska språket.

Anhöriginvandringen begränsas och även för ensamkommande barn skärps reglerna. Upp till 18 års ålder får de skydd i Norge, men sedan görs en ny prövning för att utreda skyddsbehovet. De som ändå väljer att resa till Norge kommer att tvingas att lämna fingeravtryck. Reglerna gäller asylsökande från länder utanför EU- och EES-områdena.

Joakim Ruist, nationalekonom och migrationsforskare vid Handelshögskolan i Göteborg, anser att de tuffare reglerna för asylsökande runt om i Europa inte löser några problem alls. Människor slutar inte komma till Norge, Sverige eller andra delar av Europa så länge som de har rätt att söka asyl om de väl lyckas att komma fram, menar han.

– En rimlig och logisk asylpolitik hade varit att människor sökt asyl från ambassader eller i UNHCR:s flyktingläger. Det kräver dock att vi sätter ett tak på asylinvandringen och det vill vi inte göra, säger Ruist till TT.

– Det är ett fruktansvärt hyckleri som saknar motstycke i vår tid och som bottnar i att vi tycker att asylrätten är så fin att vi inte vågar röra den, men det är vad vi skulle behöva göra.

Även från norskt håll får förslaget frän kritik. Kristelig Folkepartis ledare Knut Arild Hareide anser att det försvårar integrationen.

– Vi utvärderar förslagen, men ser redan att flera förslag är problematiska och först och främst kommer att göra situationen för dem som kommer till Norge svårare, och därmed hämma integrering, säger han till Verdens Gang (VG).

Socialistisk Venstres invandrarpolitiska talesperson Karin Andersen kallar Listhaug ”fullständigt olämplig” för att hantera flyktingkrisen, rapporterar Verdens Gang (VG).

När Sverige den 4 januari inför id-kontroller för inresa i landet kan det bli en anhopning av flyktingar i Danmark, när personer som vill söka asyl i Sverige hindras inresa.

Därför ber nu regeringen polisen att förbereda sig på ett läge där även Danmark ökar kontrollen av personer som vill resa in i landet, rapporterar danska TV2. Dansk polis förbereder en stor insats med 2 300 insatsberedda poliser den 4 januari, rapporterar ekstrabladet.se.

TT

Bakgrund till norska förslagen

• Partierna i Stortinget utom Miljøpartiet De Grønne och Sosialistisk Venstreparti har ingått en ramöverenskommelse om att skärpa asylpolitiken.

• Nu har justitie- och beredskapsdepartementet konkretiserat förslagen och föreslår 40 större och mindre förändringar i lagar och andra regler.

• Bland huvudpunkterna i asylöverenskommelsen var snabbare avvisningar, inrättandet av tillfälliga skyddsformer, nedskärningar av förmåner, hårdare krav på familjeåterföreningar, krav på att ha bott en viss tid i Norge för att kunna få kontantstöd samt att skapa centra för minderåriga asylsökande i deras hemländer.

Källa: VG