STOCKHOLM 2015-12-01 Slussen rivs. Kolingsborg, den runda byggnaden i Slussenkarusellen rivs. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod: 30142 ** OUT DN och Dagens Industri (‰ven arkiv) och Metro**

Foto: Tomas Oneborg/TT

Damm från kvarts beräknas orsaka cirka 130 fall av lungcancer varje år. Men trots att dammexponeringen skulle kunna begränsas på utsatta arbetsplatser lättar Arbetsmiljöverket på kraven om mätningar av exponering, skriver flera medicinska experter på DN Debatt.

Av de 90 000 anställda som exponeras för kvartsdamm i Sverige arbetar 80 procent inom byggnadsindustrin. Utöver cancer kan dammet också leda till lungsjukdomarna kol och silikos, autoimmuna sjukdomar samt leda till en ökad risk för hjärtinfarkt.

Enligt debattförfattarna har Arbetsmiljöverket valt att inte agera i frågan, trots att verkets egen kriteriegrupp för hygiensiska gränsvärden konstaterat att exponering av kvartsdam under ett arbetsliv innebär omkring en fördubblad risk för lungcancer.